Μια “ανάσα” δίνουν οι δανειστές της στην Globus Maritime


Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου Globus Maritime Limited, δήλωσε ότι έχει συνάψει συμφωνίες με την DVB Bank και την HSH Nordbank AG για την τροποποίηση και την παραίτηση από μερικά από τα δανειακά της υπόλοιπα για το 2017.

Τον Μάρτιο του 2017, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνίες επί της αρχής με τους δύο δανειστές της για την τροποποίηση των δανειακών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων χαλάρωσης ή παραίτησης από ορισμένες ρήτρες και για τα δύο δάνεια, για την περίοδο από Απρίλιο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

Τα εν λόγω δάνεια συνήφθησαν στις 20 Ιουνίου 2011 και στις 27 Φεβρουαρίου του 2015, αντίστοιχα.

Ως “ευκαιρία για ένα διάλειμμα που μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες και να προγραμματίσουμε το μέλλον”, χαρακτήρισε τις συμφωνίες ο Αθανάσιος («Θάνος») Φειδάκης, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας.

Η εταιρεία έχει πέντε πλοία που εμπορεύονται στην spot ναυλαγορά, καθιστώντας την ευάλωτη στις διακυμάνσεις της συγκεκριμένης αγοράς, αναγκαζόμενη πολλές φορές να αφήνει εκτός μίσθωσης ένα ή περισσότερα πλοία της.

“Η περαιτέρω μείωση των τιμών στην αγορά των πλοίων μας μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να συμμορφωνόμαστε με διάφορες συμφωνίες μας και θα μπορούσε επίσης να περιορίσει το ύψος των κονδυλίων που επιτρέπεται να δανειστεί υπό τις παρούσες ή μελλοντικές ρυθμίσεις των δανείων μας”, ανέφερε η εταιρεία σε οικονομική της έκθεση για το 2016.

Σημειώνεται ότι εάν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις χρηματοοικονομικές και άλλες ρήτρες που έχει υπογράψει στο πλαίσιο των δανειακών της συμφωνιών, οι δανειστές της έχουν το δικαίωμα να προβούν σε κατάσχεση πλοίων της εταιρείας.

Η Globus Maritime δημοσίευσε απώλειες 9,8 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2016 έναντι απωλειών 32,3 εκατομμυρίων δολαρίων το 2015.

Διαβάστε επίσης: «Kίτρινη κάρτα» σε 5 εφοπλιστές

Διαβάστε ακόμα