Καταγγελία για Ιταλούς εφοπλιστές ότι παραβαίνουν τους κανονισμούς διάλυσης πλοίων

Shipbreaking_Platform
Αφίσα της ΜΚΟ Shipbreaking Platform που αναρωτιέται αν “θα αφήναμε να συμβεί κάτι τέτοιο στην Ευρώπη”

Στο στόχαστρο ένας παγκόσμιου συνασπισμού 19 οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων που εργάζεται για τον τερματισμό της ρυπογόνου και επικίνδυνης διάλυσης πλοίων, βρέθηκαν 3 ναυτιλιακές εταιρείες που φαίνονται να προτιμούν τα φθηνά διαλυτήρια της Νότιας Ασίας για να αποσύρουν τα ηλικιωμένα πλοία τους.

Πρόκειται για την ΜΚΟ Shipbreaking Platform, που καταγγέλλει τις ιταλικές ναυτιλιακές εταιρείες Grimaldi Group, Ignazio Messina και Vittorio Bogazzi & Figli για ανεπαρκείς πρακτικές διάλυσης των πλοίων τους και τις καλεί να να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανακύκλωση του προς απόσυρση στόλου τους, ως επείγον θέμα. Η πλατφόρμα οργανώσεων έχει αποστείλει επιστολές προς τους Ιταλούς πλοιοκτήτες και την Ιταλική Ένωση Εφοπλιστών, καλώντας τους να ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με την ΜΚΟ.

Ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός πλοιοκτητών δεν θέλει να συνδέεται με επικίνδυνες και ρυπογόνες πρακτικές, οι Grimaldi Group, Ignazio Messina και Vittorio Bogazzi & Figli συνεχίζουν να πουλούν τα πλοία τους σε ναυπηγεία διάλυσης που είναι γνωστά παγκοσμίως για το μη σεβασμό τους στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τα τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Shipbreaking Platform, οι τρεις ιταλικές εταιρείες έχουν πουλήσει από το 2009 πενήντα τέσσερα παλιά τους πλοία σε διαλυτήρια της Νότιας Ασίας που προσφέρουν φθηνή εργασία.

Σε επιστολή της προς τους Ιταλούς πλοιοκτήτες, η Shipbreaking Platform υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και τις προδιαγραφές για την ασφαλή και πράσινη ανακύκλωση των πλοίων, όπως ορίζεται στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ανακύκλωση των πλοίων. Κανένα από τα παραθαλάσσια διαλυτήρια της Νότιας Ασίας δεν πληρεί τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού της ΕΕ για την ανακύκλωση των πλοίων. Εφ’ όσον η έδρα των επιχειρήσεων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Grimaldi, Ignazio Messina και Vittorio Bogazzi & Figli καλούνται να υιοθετήσουν μια πολιτική ανακύκλωσης πλοίων που να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα και τη νομοθεσία της ΕΕ.

“Η ΜΚΟ Shipbreaking Platform έχει εποικοδομητικές διαβουλεύσεις με πολλούς υπεύθυνους πλοιοκτήτες και έχει μαζί με αυτές τις εταιρείες προσδιορίσει βιώσιμες λύσεις για καθαρή και ασφαλή ανακύκλωση των πλοίων. Θα χαρούμε να συζητήσουμε με τους ομίλους Grimaldi, Ignazio Messina και Vittorio Bogazzi & Figli για τις διαθέσιμες λύσεις”, δήλωσε εκ μέρους της οργάνωσης η Ingvild Jenssen.

Η με έδρα στη Νάπολη Grimaldi Group έχει ήδη αντιδράσει στην επιστολή της Shipbreaking Platform και αναγνωρίζει τη σημασία της σωστής ανακύκλωσης πλοίων. Ευχαριστώντας την Πλατφόρμα που της επισήμανε το θέμα, η Grimaldi Group δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο μαζί της με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τον προς απόσυρση στόλο της.

Διαβάστε ακόμα