Να παραταθεί ο χρόνος ισχύος των Σωστικών και Πιστοποιητικών των Ναυτεργατών ζητά η ΠΕΝΕΝ

Να παραταθεί ο χρόνος ισχύος των σωστικών μέσων και πιστοποιητικών των ναυτεργατών ζητά η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ).

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σας θέτουμε υπόψη ότι ένας τεράστιος αριθμός Ναυτεργατών τόσο του δικού μας κλάδου όσο και των λοιπών ειδικοτήτων μέσα στα πλοία αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα με την λήξη των πτυχίων των σωστικών – πυροσβεστικών μέσων όπως επίσης με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Η ανεπάρκεια σε προσωπικό στη σχολή του Ασπροπύργου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του αριθμού των Ναυτεργατών στην παρακολούθηση και ανανέωση των πτυχίων τους διαμορφώνει άμεσα τον κίνδυνο λόγω της λήξης της παράτασης (30-11-2021) να απωλέσουν την εργασία τους από δεκάδες πλοία στα οποία είναι ναυτολογημένοι.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί αναπόφευκτα ανησυχία – αβεβαιότητα και είναι προφανές ότι επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σημειώνουμε για την ενημέρωσή σας ότι οι δυσλειτουργίες και οι περιορισμένες δυνατότητες της σχολής Ασπροπύργου οδηγούν ήδη ένα μέρος Ναυτεργατών σε αντίστοιχα ιδιωτικά κέντρα με το τίμημα να είναι δυσβάστακτο για αυτούς
Θεωρούμε αναγκαίο από την μια να ενισχυθούν και να διευρυνθούν τα υπάρχοντα τμήματα στον Ασπρόπυργο και από την άλλη να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες για την παράταση ισχύος τόσο των Σωστικών μέσων όσο και των λοιπών πιστοποιητικών.
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

Διαβάστε ακόμα