Ναυλώσεις για τα Erato και Atalandi έκλεισε η Diana

erato_diana
Το πλοίο Erato της Diana

H ελληνική εταιρεία ξηρού χύδην Diana Shipping Inc., ανακοίνωσε σήμερα ότι, μέσω μιας θυγατρικής της που της ανήκει εξ’ ολοκλήρου, συνήψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Glencore Grain BV, από το Ρότερνταμ, για ένα από τα Panamax πλοία της μεταφοράς ξηρού ξηρού, το m/v Erato. Το ακαθάριστο ποσοστό ναύλωσης είναι 4.650 δολάρια ανά ημέρα, μείον μιας προμήθειας 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια περίοδο περίπου έντεκα (11) μηνών με μέγιστη διάρκεια δεκατέσσερις (14) μήνες. Η ναύλωση ξεκίνησε στις 26 Μάρτη, 2016.

Το Erato είναι ένα dwt Panamax πλοίο ξηρού φορτίου χύδην χωρητικότητας 74.444 που κατασκευάστηκε το 2004.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι, μέσα από μια άλλη θυγατρική της, συνήψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Glencore Grain B.V., από το Ρότερνταμ, για ένα από τα Ice Class Panamax πλοία ξηρού χύδην της, το m/v Atalandi.

Το ακαθάριστο ποσοστό ναύλωσης είναι 5.300 δολάρια ανά ημέρα, μείον μιας προμήθειας 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) μηνών με μέγιστη διάρκεια είκοσι πέντε (25) μηνών. Η ναύλωση ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου 2016. Το Atalandi είναι ένα χωρητικότητας 77.529 dwt Ice Class Panamax πλοίο ξηρού χύδην που κατασκευάστηκε το 2014.

atalandi_diana
Το πλοίο Atalandi της Diana

Η αξιοποίηση του Erato και του Atalandi αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 4,6 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη χρονική περίοδο των χρονοναυλώσεων.

Διαβάστε επίσης: Diana: Έκλεισε χρονοναύλωση για το Coronis

Διαβάστε ακόμα