Νέα οδηγία του IMO για τους κινδύνους από την μεταφορά βωξίτη


Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) έχει εκδώσει μια νέα προειδοποίηση σχετικά με τη μαζική μεταφορά βωξίτη.

Το 2015, το φορτηγό πλοίο Bulk Jupiter βυθίστηκε, μεταφέροντας 46.400 τόνους βωξίτη περίπου 150 ναυτικά μίλια από την ακτή του Vung Tau του Βιετνάμ, οδηγώντας στον θάνατο 18 ανθρώπων με μόνο έναν επιζώντα από το πλήρωμα.

Η έρευνα που ακολούθησε για το ναυάγιο αποκάλυψε στοιχεία που υποδηλωνουν ότι υπήρξε υγροποίηση του φορτίου που οδήγησε σε απώλεια σταθερότητας. Η υγροποίηση εμφανίζεται όταν ένα φορτίο (το οποίο μπορεί να μην εμφανίζεται ορατά υγρό) έχει ένα επίπεδο υγρασίας μεταξύ των σωματιδίων. Η κίνηση των πλοίων μπορεί να προκαλέσει τη ρευστότητα του φορτίου και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φορτίο που ρέει ανάλογα με το κούνημα του πλοίου και ενδεχομένως να προκαλέσει μια επικίνδυνη κλίση και ξαφνική ανατροπή.

Την εποχή εκείνη, η υποεπιτροπή του IMO για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και φορτίων όρισε μια ειδική ομάδα για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων του βωξίτη και του άνθρακα και εξέτασε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον κώδικα IMSBC. Με βάση έρευνες που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα διαπιστώθηκε ότι ορισμένες μορφές βωξίτη με μεγάλο ποσοστό μικρότερων σωματιδίων ενδεχομένως να υπόκεινται σε ένα πρόσφατα προσδιορισμένο φαινόμενο “δυναμικού διαχωρισμού” (“dynamic separation”)όταν υπάρχει υπερβολική υγρασία στο φορτίο.

Σε τέτοιες συνθήκες, ένας υγρός πολτός (νερό μαζί με λεπτά στερεά) μπορεί να σχηματιστεί πάνω από το στερεό υλικό. Η προκύπτουσα από την κλίση του πλοίου κίνηση του υγρού στην επιφάνεια θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη σταθερότητα του πλοίου, οδηγώντας στον κίνδυνο της ανατροπής του πλοίου.

Η υποεπιτροπή IMO για τη μεταφορά φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων (CCC 4, η οποία συνεδρίασε στις 11-15 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά γραφεία του ΙΜΟ) εξέδωσε νέα εγκύκλιο με απεύθυνση στους φορτωτές, τους τερματικούς σταθμούς, τους εφοπλιστές, τους πλοιοκτήτες, τους ναυλωτές και τους πλοιοκτήτες.

Η εγκύκλιος θα έχει άμεση ισχύ, πριν από την επόμενη προγραμματισμένη έγκριση (το 2019) των νέων μεθόδων δοκιμής και την ενημέρωση του κώδικα IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes.

Η εγκύκλιος CCC.1 επικαιροποιεί μια προηγούμενη εγκύκλιο σχετικά με τη μεταφορά βωξίτη και καλεί τις κυβερνήσεις να έχουν υπόψιν ότι ορισμένα φορτία βωξίτη (ειδικά αυτά με μεγαλύτερο ποσοστό μικρότερων σωματιδίων) παρουσιάζουν κίνδυνο από την υγρασία και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φορτία της ομάδας Α. Η υπερβολική υγρασία σε αυτά τα φορτία μπορεί να οδηγήσει σε έναν ρεσυτό πολτό στην επιφάνεια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει άτυπες κινήσεις του πλοίου (ταλάντευση). Ο πλοίαρχος θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που υπάρξουν σημάδια ενδεχόμενης αστάθειας του φορτίου.

Ο βωξίτης είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές αλουμινίου στον κόσμο με περίπου 100 εκατομμύρια τόνους να μεταφέρονται ετησίως δια θαλάσσης. Η Βραζιλία και η Γουινέα κυριαρχούν στη συγκεκριμένη εμπορική παραγωγή με πάνω από 30Mtpa η καθεμία. Η Αυστραλία προμηθεύει πάνω από 20Mtpa και η Μαλαισία περίπου 10Mtpa. Οι μικρές ποσότητες παρέχονται από τη Σιέρα Λεόνε, τη Γουιάνα, τη Γκάνα και άλλους φορτωτές.

Διαβάστε ακόμα