Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές”

metaptuxiako_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. “Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές“.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούνε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εδώ.

Διαβάστε ακόμα