Ο άνεμος, η χαμηλή ταχύτητα και τα καύσιμα μπορούν να μειώσουν 50% τις εκπομπές των πλοίων έως το 2030!

Η ναυτιλία, με τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σήμερα, έχει την δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από ένα τέταρτο έως το μισό έως το 2030, σύμφωνα με μια νέα ανεξάρτητη έκθεση που διεξήχθη από την έγκριτη εταιρεία συμβούλων CE Delft για λογαριασμό τεσσάρων κορυφαίων περιβαλλοντικών ομάδων.

Υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σημαντικό οικονομικό κόστος παρέχοντας την επιβεβαίωση που απαιτείται ώστε η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του ΙΜΟ να ενεργήσει αποφασιστικά στην επερχόμενη συνεδρίασή της.

Τα κράτη μέλη του ΙΜΟ πρόκειται να συγκληθούν στη σύνοδο τον Ιούλιο του 2023 στα πλαίσια της έγκρισης για την αναθεώρηση της στρατηγικής του ΙΜΟ για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

Από το 2018, η θέση του ΙΜΟ είναι ότι η ναυτιλία θα μειώσει τις εκπομπές κατά 50% έως το 2050 σε σχέση με το 2008.

Οι περιβαλλοντολόγοι, οι επιστήμονες και πολλοί οργανισμοί υποστηρίζουν ότι αυτοί οι στόχοι είναι πολύ χαλαροί για μια βιομηχανία που ευθύνεται για το 3% των παγκόσμιων εκπομπών με τάσης αύξησης. Η ΕΕ, για παράδειγμα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση και ότι ο ΙΜΟ πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος στις προσπάθειές του.

Οι προτάσεις που διατυπώνονται πριν από τη συνεδρίαση της MEPC ζητούν ταχύτερες μειώσεις με ορισμένους να λένε ότι η βιομηχανία πρέπει να μειώσει τις εκπομπές κατά 50% τα επόμενα επτά χρόνια έως το 2030. Οι πιο επιθετικές θέσεις απαιτούν την πλήρη εξάλειψη των εκπομπών GHG μεταξύ 2040 και 2050. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τέσσερις ομάδες, η Transport & Environment, η Seas in Risk, η Ocean Conservancy και η Pacific Environment, ζήτησαν από την CE Delft να εκτιμήσει το μέγιστο ποσοστό μείωσης που είναι εφικτό να επιτευχθεί έως το 2030.

«Οι χώρες και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εκφράσει πραγματικές ανησυχίες σχετικά με την τεχνολογική και οικονομική δυνατότητα επίτευξης του στόχου κατά 1,5°C για μείωση των εκπομπών στο μισό έως το 2030», υπογραμμίζει η Delaine McCullough της Ocean Conservancy και τονίζει ότι «Αυτή η ανάλυση δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτές οι μειώσεις είναι δυνατές και ότι το κόστος δεν αποτελεί εμπόδιο. Τα στοιχεία δεν θα μπορούσαν να έρθουν σε καλύτερη στιγμή. Ο ΙΜΟ δεν πρέπει να σπαταλήσει αυτή την ευκαιρία η οποία μπορεί να είναι και η τελευταία, για να βάλει τη ναυτιλία σε ένα καλό δρόμο και να αποτρέψει την κλιματική καταστροφή».

Η Delft στην έκθεσή της καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι τεχνικά δυνατό, ξεκινώντας σταδιακά το 2025, να μειωθούν οι εκπομπές από τη ναυτιλία σε ένα εύρος μεταξύ 28 και 47 τοις εκατό έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2008. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων, καταλήγει η έκθεση, θα αυξήσει το κόστος μεταφοράς μεταξύ 6% και 14% κατά μέσο όρο.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση των εκπομπών στο μισό έως το 2030 είναι τεχνικά εφικτή και ότι το κόστος είναι διαχειρίσιμο. Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση. Ο ΙΜΟ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Faïg Abbasov, του ομίλου Transport & Environment.

Η έκθεση δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα σεναρίων χρησιμοποιώντας τεχνικές και λειτουργικές επιλογές μείωσης που η Delft επισημαίνει ότι είναι τώρα διαθέσιμες στον κλάδο. Ζητούν την υιοθέτηση της υποβοηθούμενης από τον άνεμο πρόωσης, την μειώσει της ταχύτητας μεταξύ 20 και 30 τοις εκατό κάτι που θα οδηγούσε σε μειώσεις εκπομπών μεταξύ πέντε και δέκα τοις εκατό αλλά και την υιοθέτηση καυσίμων μηδενικών GHG.

Υπολογίζουν ότι λίγο περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής μείωσης θα προέλθει από επιχειρησιακά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου της μείωσης της ταχύτητας, ενώ η αιολική πρόωση και τα μηδενικά ή σχεδόν μηδενικά καύσιμα GHG θα οδηγούσαν το καθένα στο ένα τέταρτο της συνολικής μείωσης. Η αντιστάθμιση λόγω της μείωσης της ταχύτητας θα είναι η αύξηση της χωρητικότητας.

Ο αντίκτυπος στο κόστος ποικίλλει στα διάφορα σενάρια λόγω του επιπέδου μετάβασης των καυσίμων καθώς και του ποσοστού μείωσης της ταχύτητας. Μια μείωση 20 τοις εκατό στην ταχύτητα αναφέρουν θα ήταν το υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με μια μείωση 30 τοις εκατό. Ομοίως, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των εναλλακτικών καυσίμων τόσο υψηλότερος είναι ο αντίκτυπος στο κόστος.

Οι τέσσερις οργανισμοί που ανέθεσαν την έρευνα υποστηρίζουν ότι παρέχει τα στοιχεία που χρειάζονται για να δραστηριοποιηθεί η MEPC για να αυξήσει δραματικά τους στόχους του ΙΜΟ για μείωση των εκπομπών. Υποστηρίζουν ότι ο ΙΜΟ έχει μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να δράσει τώρα εάν η ναυτιλία θέλει να ευθυγραμμιστεί με τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους που εγκρίθηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού.

Διαβάστε ακόμα