Ο κ. Λαχανόπουλος νέος διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Attica Group

Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών («η Εταιρία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Νικόλαος Ταπίρης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας και του Ομίλου αποχώρησε από τη θέση του λόγω συνταξιοδότησης, στις 31 Μαΐου 2021, μετά από 40 χρόνια προσφοράς στον Όμιλο.

Τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου (Accounting & Control) ανέλαβε από 1ης Ιουνίου 2021 ο κ. Κωσταντίνος Λαχανόπουλος, επί σειρά ετών υπεύθυνος Λογιστηρίου των εταιριών του Ομίλου. Περαιτέρω, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του Ομίλου αναβαθμίζονται με τη δημιουργία διακριτής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Finance) με Διευθυντή τον κ. Ιωσήφ Κουρούπη.

Οι δύο ανωτέρω Διευθύνσεις θα αναφέρονται στον Chief Financial Officer του Ομίλου, κ. Παναγιώτη Δικαίο.

Διαβάστε ακόμα