Ο ρόλος της σύγχρονης γυναίκας στην εμπορική ναυτιλία και οι προκλήσεις

Οι σύγχρονες γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπορική ναυτιλία. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις αλλαγές στα κοινωνικά πρότυπα, όλο και περισσότερες γυναίκες ακολουθούν καριέρα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου του επαγγέλματος του ναυτικού.

Στην εμπορική ναυτιλία και πιο συγκεκριμένα στα πλοία, οι γυναίκες μπορούν να εργαστούν σε διάφορους θέσεις, μεταξύ άλλων ως αξιωματικοί καταστρώματος, μηχανικοί και κατώτερα μέλη του πληρώματος. Μπορούν να εργαστούν σε όλα τα είδη των εμπορικών πλοίων όπως τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα πλοία που μεταφέρουν αγαθά και ανθρώπους σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς του κόσμου. Φυσικά είναι πλέον κάτι σύνηθες εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι γυναίκες να εργάζονται σε κρουαζιερόπλοια και επιβατηγά πλοία στην ακτοπλοΐα.

Οι γυναίκες που εργάζονται στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας αντιμετωπίζουν συχνά μοναδικές προκλήσεις και εμπόδια, όπως οι διακρίσεις λόγω φύλου, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι και την οικογένεια και η περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες παροχές και εγκαταστάσεις όταν βρίσκονται στα πλοία. Ωστόσο, πολλές γυναίκες στον κλάδο έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να επιτύχουν τους στόχους τους. Ένα σημαντικό θέμα παραμένει όταν μία γυναίκα θα θελήσει να αποκτήσει κάποιο παιδάκι, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπικό θέμα της κάθε μιας και δε νομίζω ότι πέφτει λόγο σε κάποιον  άλλον.

Για να ενθαρρυνθούν περισσότερες γυναίκες να ενταχθούν στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας, πολλές εταιρείες και οργανισμοί εργάζονται για τη δημιουργία ενός πιο περιεκτικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και τη διατήρηση των γυναικών στον κλάδο, την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και καθοδήγησης και την προσφορά καλύτερων επιλογών ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Συνολικά, οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας και η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχία του.

Κάποιες πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη εμπορική ναυτιλία:

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται

Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν ένα σχετικά μικρό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της εμπορικής ναυτιλίας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 2% του παγκόσμιου ναυτικού εργατικού δυναμικού και μόνο το 1% των ναυτικών.

Οι γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στα πλοία

Οι γυναίκες που εργάζονται σε πλοία μπορεί να αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις, όπως η περιορισμένη ιδιωτικότητα, η έλλειψη πρόσβασης σε ορισμένες εγκαταστάσεις και οι πιθανές ανησυχίες για την ασφάλεια. Ορισμένα πλοία μπορεί επίσης να έχουν μια ανδροκρατούμενη κουλτούρα που μπορεί να δυσκολεύει τις γυναίκες να αισθανθούν άνετα και ίσως δεν υπάρχει και ο απαραίτητος σεβασμός στο πρόσωπο τους.

Οι γυναίκες μπορούν να έχουν διάφορους ρόλους στα πλοία και στη ναυτιλία

Παρά τις προκλήσεις, οι γυναίκες μπορούν να εργαστούν σε διάφορους τομείς στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας. Αυτό περιλαμβάνει τις θέσεις ως αξιωματικοί καταστρώματος, μηχανικοί, κατώτερα πληρώματα, ακόμη και ως πλοηγοί. Πολλές πλέον γυναίκες εργάζονται επίσης σε διοικητικούς και υποστηρικτικούς ρόλους στην ξηρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Υπάρχουν πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να ενταχθούν στον κλάδο

Για την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην εμπορική ναυτιλία, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να ενταχθούν στον κλάδο. Αυτό περιλαμβάνει υποτροφίες, προγράμματα καθοδήγησης και προσπάθειες προσέγγισης σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Οι γυναίκες φέρνουν μοναδικές δεξιότητες και προοπτικές

Οι γυναίκες που εργάζονται στην εμπορική ναυτιλία μπορούν να προσφέρουν μοναδικές δεξιότητες και προοπτικές στον κλάδο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και την ικανότητα να εργάζονται καλά σε διαφορετικές ομάδες. Οι γυναίκες μπορούν επίσης να προσφέρουν μια διαφορετική οπτική σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας στα πλοία.

Συνολικά, οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη εμπορική ναυτιλία. Αν και υπάρχουν ακόμη προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, οι προσπάθειες για την ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να ενταχθούν στον κλάδο και η υποστήριξη της επιτυχίας τους μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ποικιλόμορφου και χωρίς αποκλεισμούς εργατικού δυναμικού.

Είναι σίγουρο ότι οι γυναίκες θα διαδραματίσουν ακόμη σημαντικότερο ρόλο στην εμπορική ναυτιλία στο μέλλον.

Επίσης, η γυναίκες έχουν πλέον αποδείξει περίτρανα ότι μπορεί όχι μόνο να σταθούν επάξια σε ένα δύσκολο, ιδιαίτερο και ανδροκρατούμενο επάγγελμα, αλλά και να συμβάλουν στην βελτίωση του.

Εμείς όλοι που βρισκόμαστε πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο επάγγελμα θα πρέπει να έχουμε την αντίληψη και τη θέληση να κατανοήσουμε ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και η εξέλιξη είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Είναι υποχρέωση μας να εντάξουμε τις γυναίκες στα πλοία, να τις βοηθήσουμε και να τους δείξουμε το μέγιστο σεβασμό.

Διαβάστε ακόμα