Οδηγίες για την εξάλειψη της παρενόχλησης και του εκφοβισμού επί πλοίου

Το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου αγγλικού κειμένου με τίτλο «Διεθνείς οδηγίες του Διεθνούς Επιμελητηρίου Εμπορικής Ναυτιλίας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές για την εξάλειψη της παρενόχλησης επί πλοίου».

EL_Harassment_Guide

Διαβάστε ακόμα