«Οι Αγοραπωλησίες Πλοίων και τα Συμφωνητικά τους»

Στις 14-15 Δεκεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Βασικός στόχος του 8ωρου σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι πιο συνηθισμένου τύπου συμβάσεις αγοραπωλησίας πλοίων και να εξηγηθούν η δομή και οι κύριες ρήτρες τους. Επίσης θα αναλυθεί η πρακτική διάσταση βασικών θεμάτων που εγείρονται κατά την διαπραγμάτευση, σύνταξη και διάρκεια ισχύος των σχετικών συμβάσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και τραπεζών και S&P Brokers.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

– Τρόποι κτήσης πλοίου
– Δομή και περιεχόμενο σύμβασης ναυπήγησης
– Βασικοί τεχνικοί, οικονομικοί και νομικοί όροι
– Είδη συμφωνητικών αγοράς και πώλησης
– Διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνίας
– Βασικές ρήτρες
– Κύρια στάδια μιας αγοραπωλησίας πλοίου
– Ολοκλήρωση συμφωνίας
– Επίλυση διαφορών
– Διάλυση πλοίων
– Πράσινη ανακύκλωση και νέες τάσεις
– Παρουσίαση σχετικών τύπων συμβάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 2103680006 ή 2103680056, ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

Διαβάστε ακόμα