Οίκος Ναύτου, παιδικές κατασκηνώσεις 2021

Έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΔΝΕΡ, για αποστολή τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Αττικής και περιφέρειας, για τη θερινή περίοδο 2021.

Διαβίβαση εγγράφου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Διαβάστε ακόμα