Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο της HELMEPA στη NEDA Maritime

helmepa_seminario_

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στον Πειραιά, 4 και 5 Νοεμβρίου 2014, το σεμινάριο της HELMEPA με τίτλο «Διασφαλίζοντας Αποτελεσματική Περιβαλλοντική Διαχείριση πέρα από τις Απαιτήσεις» , που ευγενικά φιλοξένησε στο αμφιθέατρο της η εταιρεία μέλος Neda Maritime Agency Co. Ltd. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 33 άτομα που ήσαν στελέχη και Αξ/κοί ΕΝ 13 εταιρειών μελών, της Π.Ν.Ο και του Λιμενικού Σώματος.

Προσκεκλημένος της HELMEPA, ο LCDR Christopher Brunclik, Chief, Inspections Department, Coast Guard Activities Europe, παρουσίασε τους κυριότερους Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς με τους οποίους τα πλοία ξένης σημαίας καλούνται να συμμορφωθούν στα νερά των ΗΠΑ.

Κύρια θέματα στη συζήτηση που επακολούθησε ήταν, μεταξύ άλλων, τα Alternate Management Systems, η διαδικασία έγκρισης από την USCG των συστημάτων επεξεργασίας θαλασσέρματος, το Vessel General Permit καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις για τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο που θα πρέπει να διαθέτουν τα πλοία που εισέρχονται στη North America ECA. Το ακροατήριο είχε την ευκαιρία για άμεσες διευκρινίσεις σε θέματα που το απασχολεί για την εφαρμογή των Κανονισμών και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είχαν εξάλλου την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις σε μια σειρά θεμάτων από έμπειρους Εισηγητές-εκπροσώπους εταιρειών μελών. Συγκεκριμένα, τη σωστή τήρηση του Βιβλίου Πετρελαίου παρουσίασε η κα Π. Χρυσάνθη, QSE Manager & DPA–EMR, Andriaki Shipping Co. Ltd., τη Διαχείριση Επικίνδυνων Συσκευασμένων Φορτίων κατά τον Κώδικα IMDG, ο κ. Σ. Πετρώνιος Superintendent Trainer, Danaos Shipping Co Ltd. και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της MARPOL και την ποιότητα καυσίμων ο κ. Ρ. Παπαστεφάνου, Supervisor of the Black Sea Countries, Bureau Veritas. Τέλος, στελέχη της HELMEPA κάλυψαν τις απαιτήσεις διαχείρισης λυμάτων, στερεών απορριμμάτων και έρματος, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Διαβάστε ακόμα