ΟΛΘ: Αλλαγή Υπεύθυνου Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων

olth_Η ΟΛΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι καθήκοντα υπευθύνου στην εξυπηρέτηση μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων της εταιρίας αναλαμβάνει η κ. Χριστίνα Ανδρονικίδου σε αντικατάσταση του κ. Γαβριήλ Κόκκινου.

Διαβάστε ακόμα