Οψιόν για 6 επιπλέον capesizes θα ασκήσει η GoodBulk

Η νεοσύστατη ναυτιλιακή εταιρεία του ελληνικής καταγωής John Michael Radziwill, GoodBulk ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει τις οψιόν της για την αγορά έξι επιπλέον πλοίων τύπου capesize στην συνολική τιμή των 134,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τελευταία αυτή εξέλιξη έρχεται στο παρασκήνιο της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης της εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017. Η εταιρεία από αυτήν την συναλλαγή αναμένει συνολικά κέρδη 25,59 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η GoodBulk ανακοίνωσε ότι τα επιπρόσθετα Capesizes αναμένεται να χρηματοδοτηθούν με συνδυασμό ρευστότητας, παλιών και νέων δανείων και έκδοση νβεων μετοχών αξίας 80,4 εκατ. δολαρίων νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των 3.727.513 μετοχών που θα εκδοθούν σε κεφάλαια που διαχειρίζεται η CarVal Investors, και των 1.680.441 μετοχών από τηνέκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης. Το καθαρό χρέος ως ποσοστό της ακαθάριστης αξίας ενεργητικού αναμένεται να παραμείνει κάτω από το 30%.

Οι μονάδες προγραμματίζονται να παραδοθούν στον νέο ιδιοκτήτη τους το πρώτο τρίμηνο του 2018. Με την παράδοση των συμφωνηθέντων πλοίων, η GoodBulk θα ελέγχει ένα στόλο 25 πλοίων ξηρού φορτίου χύδην αποτελούμενων από 22 σκάφη Capesize, 1 πλοίο Panamax και 2 πλοία Supramax.

Τα νέα capesizes θα αγοραστούν ως μέρος συμφωνίας στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, οπότε και η GoodBulk υπέγραψε συμφωνία για την αγορά 7 έως 13 Capesizes από οντότητες που διαχειρίζεται η CarVal Investors.

Εκείνη την εποχή, η εταιρεία δήλωσε ότι τα funds που διαχειρίζεται η CarVal Investors θα λάβουν μέχρι και 10,5 εκατομμύρια κοινές μετοχές της GoodBulk για τα αρχικά 7 πλοία, ενώ αναχρηματοδοτήθηκαν 61 εκατομμύρια δολάρια υφιστάμενων δανείων με πιστωτικές διευκολύνσεις της GoodBulk.

Σημειώνεται ότι ο John Michael Radziwill είναι ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας του, καθώς είναι εγγονός του Γιάννη Μ. Καρρά και πρώτος ξάδελφος του εφοπλιστή Πήτερ Λιβανού. Μάλιστα, στα φετινά Greek Shipping Awards των Lloyd’s List τιμήθηκε με το βραβείο Greek Shipping Newsmaker of the Year.

Διαβάστε ακόμα