Πάνω από 3 δις δολάρια θα πληρώσουν οι πλοιοκτήτες στην ΕΕ τον επόμενο χρόνο λόγω των εκπομπών CO2

Το σύνολο δεδομένων παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης (EU MRV) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές CO2 των πλοίων στην Ευρώπη για το έτος 2022 μόλις δημοσιεύτηκε, με τα δεδομένα να υπογραμμίζουν ορισμένες σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το 2021, παρά το γεγονός ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία στο σύνολό της δείχνει μια μείωση των εκπομπών.

Ο κανονισμός MRV της ΕΕ απαιτεί από όλα τα πλοία άνω των 5.000 κόρων ολικής χωρητικότητας να συλλέγουν και να αναφέρουν δεδομένα για τις εκπομπές CO2 που απελευθερώνονται από και προς τους λιμένες της ΕΕ και χρησιμεύσει ως βάση για την ένταξη της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Οι συνολικές εκπομπές που ισχύουν για το ETS για τη ναυτιλιακή βιομηχανία ανήλθαν σε 83,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO2 (tCO2e) το 2022, μια μικρή μείωση της τάξεως του 0,22% σε σχέση με το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα αξία ανά δικαίωμα εκπομπής (EUA) είναι 90 € (98 $), συμπεραίνουμε ότι οι εκπομπές από τη ναυτιλία ανήλθαν σε συνολική αξία τα 7,5 δισ. ευρώ για το έτος!

Λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή περίοδο ETS που θα καλύψει το 40% των εκπομπών το 2024, το 70% το 2025 και το 100% το 2026, και χρησιμοποιώντας την καμπύλη μελλοντικής πορείας στις EUAs, οι εκτιμήσεις από τη νέα κοινοπραξία μεταξύ Wilhelmsen Ship Management (WSM) και Affinity, δείχνουν ότι η ναυτιλία και ο ναυτιλιακός κλάδος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για 3,1 δισ. ευρώ το 2024, 5,7 δισ. ευρώ το 2025 και 8,4 δισ. ευρώ το 2026.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι εκπομπές μειώνονται σε διάφορους τύπους πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενόπλοιων, των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, των φορτηγών πλοίων μεταφοράς γενικού φορτίου, των πλοίων ψυγείων, των roros και των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς χημικών προϊόντων.

Ο τομέας των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, υποχωρώντας κατά 8,95% που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 2,3 εκατ. μετρικών τόνων ισοδυνάμου CO2 (tCO2e).

Ωστόσο, τα επιβατηγά πλοία και τα πλοία μεταφοράς LNG κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις. Η πρώτη κατηγορία σημείωσε την υψηλότερη αύξηση, με άνοδο της τάξεως του 118% από έτος σε έτος που ισοδυναμεί με 2,8 εκατομμύρια (tCO2e) και η δεύτερη κατηγορία σημείωσε αύξηση της τάξεως του 63% που αντιστοιχεί σε 2,1 εκατομμύρια tCO2e.

Διαβάστε ακόμα