Παραγγελία 4 πλοίων μεταφοράς οχημάτων επόμενης γενιάς από την MOL

mol_

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines Ltd έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με την επίσης ιαπωνική ναυπηγοκατασκευαστική Minaminippon Shipbuilding Co., Ltd για την κατασκευή τεσσάρων επόμενης γενιάς πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων.

Τα πλοία θα παραδοθούν το 2017 και το 2018 και θα εξυπηρετούν τις ανα τον κόσμο υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων της MOL.

Σύμφωνα με τη MOL, η κατασκευή του καταστρώματος των μόλις πρόσφατα παραγγελθέντων πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων θα ενέχει ουσιαστικές αλλαγές ώστε να αλλάξει ο αριθμός των καταστρωμάτων από τα 12 σήμερα στα 14. Επιπλέον, ο αριθμός των ανυψωμένων καταστρωμάτων θα αυξηθεί από δύο σε έξι. Αυτό σημαίνει ότι δύο ρυθμιζόμενα καταστρώματα θα μπορούν να τοποθετηθούν μεταξύ δύο σταθερών καταστρωμάτων.

“Τα πρόσφατα σχεδιασμένα με δυνατότητα ανύψωσης καταστρώματα θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην υποδοχή οχημάτων διαφορετικού ύψους, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα φόρτωσης και καλύπτοντας τη ζήτηση για περισσότερο διαφοροποιημένη μεταφορά οχημάτων”, αναφέρει η MOL.

Η MOL ονόμασε τα μεταφορικά αυτοκινήτων που θα χαρακτηρίζονται από αυτή τη νέα κατασκευή καταστρώματος, ως σειρά “FLEXIE” (“ευέλικτα”).

Τα νεότευκτα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων θα έχουν εγκαταστημένο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κινητήρα ντίζελ με τη Low Load Optimisation (LLO) ρύθμιση της τεχνολογίας Exhaust Gas Bypass (EGB). Θα έχουν ενσωματωμένα επίσης σύστημα ανάκτησης ενέργειας απορριπτόμενης θερμότητας για τις γεννήτριες του κινητήρα και τεχνολογία ηλεκτρικής ενέργειας για μειωμένη κατανάλωση.

Επιπλέον, η MOL δήλωσε ότι ο σχεδιασμός της μορφή του κύτους των πλοίων θα βελτιωθεί, ειδικά για την κλίμακα των χαμηλών ταχυτήτων, με βάση την ανάλυση των επιδόσεων των πλοίων των υφιστάμενων μεταφορικών.

Διαβάστε ακόμα