Παράταση προθεσμίας εγγραφής επιτυχόντων σπουδαστών/-ριων στις Α.Ε.Ν.

Με Απόφαση του κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. δίδεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων σπουδαστών/-ριων στις Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 έως και την Τρίτη 12-09-2023.

Διαβάστε ακόμα