ΠΕΠΕΝ: Επιστολή προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με την ανάγκη αναβάθμιση της φωτοβολίας στα λιμάνια και την ακαταλληλότητα των ελαστικών προσκρουστήρων

Επιστολή προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με την ανάγκη αναβάθμιση της φωτοβολίας στα λιμάνια και την ακαταλληλότητα των ελαστικών προσκρουστήρων απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. (ΠΕΠΕΝ).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΠΕΝ

Διαβάστε ακόμα