Περισσότερα από 300 πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν εμπλακεί σε παράνομες νηολογήσεις

Περισσότερα από 300 πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν εμπλακεί σε παράνομες νηολογήσεις, σύμφωνα με την Standard Club, ασφαλιστική εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) επιδιώκει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των πλοίων τα οποία είναι παράνομα νηολογημένα σε κράτη χωρίς αυτά να το γνωρίζουν.

Σύμφωνα με την Standard Club, η παγκόσμια ναυτιλιακή ρυθμιστική αρχή δήλωσε πρόσφατα ότι 73 πλοία είχαν υψώσει παράνομα τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 91 την σημαία των Φίτζι και 150 ήταν παράνομα νηολογημένα υπό τη σημαία του Ομοσπονδιακού κράτους της Μικρονησίας.

Για να αντιμετωπίσει αυτού του σοβαρού προβλήματος, ο ΙΜΟ αναπτύσσει μια βάση δεδομένων των μητρώων στον δημόσιο προσβάσιμο χώρο της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Πληροφορίας (GISIS). Συγκεκριμένα, το «μητρώο των μητρώων» θα περιλαμβάνει τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών διοικητικών οργάνων ή των εξουσιοδοτημένων φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την εγγραφή πλοίων. Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που δεν χρησιμοποιούν μητρώο πλοίων, είτε για την ακτοπλοΐα είτε για τα ποντοπόρα.

Δεδομένου ότι έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις σε χώρες όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα για να στοχεύσουν τα πυρηνικά και τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων τους, ορισμένα πλοία έχουν χρησιμοποιήσει τακτικές για να αποφύγουν αυτές τις κυρώσεις, όπως να κλείσουν το AIS ή να αναφέρουν ψευδώς το νηολόγιο σημαίας τους.

Η Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί από τα αρμόδια κράτη σημαίας να απαγορεύσουν τη σημαία των πλοίων που έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες απαγορευμένες από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ότι άλλα κράτη σημαίας αρνούνται να καταχωρίσουν τα πλοία που έχουν απογραφεί αυτόν τον λόγο.

Ο ΙΜΟ σκοπεύει να αναπτύξει, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια εύχρηστη βάση δεδομένων που θα παρουσιάζει σκάφη που υπόκεινται σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών