Πίνακας κάλυψης κενών θέσεων εισαγομένων στην ΑΕΝ (Πλοιάρχων) Καλύμνου

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 04η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκε στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.yen.gr/ και http://www.hcg.gr/, πίνακας κάλυψης κενών θέσεων εισαγομένων (Πλοιάρχων) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνουέτους 2018-2019.

Πίνακας κάλυψης κενών θέσεων εισαγομένων Πλοιάρχων στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2018 2019

Διαβάστε ακόμα