Πιστοποίηση Βέλτιστης Διαχείρισης στη MSC Cruises

msc_cruises_pistipoiisi_veltistis_diaxeirisis_

Ο διεθνής νηογνώμονας RINA πιστοποίησε τη MSC Cruises με τη βεβαίωση Βέλτιστης Διαχείρισης (Best Management Scheme certification).

Πρόκειται για μια πιστοποίηση που αναγνωρίζει την άριστη διαχείριση, θέτοντας πρότυπα που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των υποχρεωτικών κανόνων και κωδίκων, όπως του ISM (International Safety Management), ISPS (International Ship and Port Facility Security) και MLC 2006 (Maritime Labour Convention).

Η πιστοποίηση καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης μιας εταιρείας γραμμών κρουαζιέρας, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες της ασφάλειας και την εκπαίδευση που απαιτείται για τη σωστή αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η MSC Cruises αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης όλων των τομέων της διαχείρισης και έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης και της αειφορίας.
Ο στόχος του προγράμματος ήταν να πιστοποιηθεί η αριστεία σε τρεις συγκεκριμένους τομείς. Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα και στις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ανθρώπινοι πόροι, την ίδια στιγμή, περιλαμβάνουν την πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, την χρηστή διαχείριση, την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των επιβατών, καθώς και τη σίτηση/εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Τα τεχνικά θέματα που επίσης καλύπτονται, περιλαμβάνουν την επιχειρησιακή και τεχνική επάρκεια, την ενεργειακή απόδοση, καθώς και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αξιολογήθηκαν επίσης μέτρα κατά της πειρατείας.

Η απονομή της πιστοποίησης Βέλτιστης Διαχείρισης αποδεικνύει ότι η MSC Cruises ελέγχθηκε σύμφωνα με ένα γενικότερο πλαίσιο από την άμεση τεχνική διαχείριση των πλοίων κρουαζιέρας. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη ένα ευρύτερο και βαθύτερο φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων των αναλώσιμων, των οργανωτικών θεμάτων, των υπηρεσιών, της ασφάλειας και της συντήρησης του εξοπλισμού. Ο βασικός ρόλος των ανθρώπων στην ασφαλή διαχείριση μιας πολύπλοκης επιχείρησης όπως μια γραμμή κρουαζιέρας αναγνωρίζεται απόλυτα από αυτή την πιστοποίηση.

Διαβάστε ακόμα