Πιστοποίηση για την Attica Group κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΕΣ)

Η Attica Group ,μητρική εταιρεία των SUPER FAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της από την TÜV AUSTRIA HELLAS κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 για:

Τη Λειτουργία των Κεντρικών Γραφείων Διοίκησης Ομίλου
&
Τις Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης στόλου πλοίων

Στο πλαίσιο αυτό η Attica Group έχει στόχο να διασφαλίσει:

• Την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της και προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΕΣ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22301:2019.

• Την αποτελεσματική πρόληψη, ανταπόκριση και αποκατάσταση απρόσμενων περιστατικών που ενδέχεται να απειλήσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

• Την επιτυχή διαχείριση ενδεχόμενης διακοπής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της καθώς και την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στους εργαζομένους της, στις προσφερόμενες υπηρεσίες,στους πελάτες, αλλά και στη φήμη της.

Η Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.

Διαβάστε ακόμα