Πληρότητα κύκλου Σπουδών ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄ για τις 19-11-2019 και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β΄τάξης Ε.Ν. για τις 13-11-2019

Γνωρίζεται ότι ο κύκλος Σπουδών υποψηφίων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β΄τάξης Ε.Ν. που ξεκινάει στις 13-11-2019 και ο κύκλος Σπουδών υποψηφίων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄τάξης Ε.Ν. που ξεκινάει στις 19-11-2019 είναι πλήρης θέσεων.

Ως εκ τούτου εγγραφές – προεγγραφές για τον εν λόγω κύκλο δεν γίνονται δεκτές.

Διαβάστε ακόμα