ΠΝΟ: Απαιτούμε επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων στο προ των τριών Μνημονίων καθεστώς

Ολοκληρώθηκαν εχθές με επιτυχία οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της ΠΝΟ με θέματα τον Απολογισμό του έργου της Διοίκησης για το 2018 και τον Προγραμματισμό Δράσης για το 2019.

Κοινή ήταν η διαπίστωση και σύσσωμο το σώμα των αντιπροσώπων καταδίκασε την καταβαράθρωση και ισοπέδωση των ελάχιστων δικαιωμάτων των Ελλήνων ναυτεργατών αλλά και όλων των εργαζομένων, που έχουν απομείνει, ύστερα από την βάρβαρη και ανάλγητη πολιτική των τριών κοινωνιοκτόνων – εθνοκτόνων Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων, που υιοθετήθηκαν από όλες τις Κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι και σήμερα, που είχαν ως αποτέλεσμα την αποσάθρωση των όσων με πολλές θυσίες, προσπάθεια και αγώνες δεκαετιών κατάφεραν να κατακτήσουν.

Παράλληλα το Σώμα κατάγγειλε την ακολουθούμενη πολιτική της Κυβέρνησης στις εργασιακές σχέσεις, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο χώρο της ναυτικής εργασίας, και την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας, τον στραγγαλισμό των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών, κύριας και επικουρικής σύνταξης, με την διάλυση του ΝΑΤ και Ταμείων Πρόνοιας, με την απειλή της αύξησης της φορολογίας και την περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος των ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, και των οικογενειών τους.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι και η απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα, με αποτέλεσμα να στερεύει επικίνδυνα η δεξαμενή του έμψυχου δυναμικού – αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων – για την στελέχωση των πλοίων μας με αποτέλεσμα να χάνεται η τεχνογνωσία που είναι αναγκαία για την ίδια την ύπαρξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Η δραματική μείωση των θέσεων εργασίας των ελληνων ναυτεργατών στα υπό ελληνική σημαία πλοία τα οποία αριθμούν σήμερα περί 710 πλοία ενώ η ελληνικών συμφερόντων χωρητικότητα – επταπλάσια πλέον της ελληνικής σημαίας – βρίσκεται σε σημαίες ευκαιρίας, που, όπως είναι γνωστό, συνιστούν μορφή κεφαλαίου που δεν υπόκειται σε κοινωνικό και εργατικό έλεγχο, με αποτέλεσμα την απώλεια πλέον των 100.000 θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Και δυστυχώς η όλη αυτή κατάσταση οξύνεται συνεχώς με την δραματική μείωση των θέσεων εργασίας, η οποία κυρίως οφείλεται στη ακολουθούμενη φιλοεφοπλιστική πολιτική των εκάστοτε Κυβερνώντων, οι οποίοι παρά τα κατά καιρούς εκφραζόμενα ευχολόγια και υποσχέσεις προς την Ομοσπονδία μας όχι απλά τίποτε ουσιαστικό πράττουν αλλά συνεχώς αποφασίζουν με τις εγκριτικές πράξεις, με τις μειώσεις οργανικών συνθέσεων και τις ειδικές κατά περίπτωση συνθέσεις, χωρίς να αναλογίζονται σε τι κίνδυνο εκθέτουν τα ίδια τα πλοία, τα δρομολόγια, τους επιβάτες και τα πληρώματα.

Απαιτείται η άμεση καταπολέμηση της λεγόμενης «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, που ξεπερνά το 50% του συνόλου των εργαζομένων και όλες οι προσλήψεις σε όλα τα πλοία τα οποία φορολογούνται με το ευνοϊκό καθεστώς του Ν. 27/75, να γίνονται μέσω του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), προκειμένου να διασφαλίζεται στους ναυτεργάτες η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η ασφαλιστική τους κάλυψη ώστε να ανταποκριθεί επιτέλους και το ΓΕΝΕ στο ρόλο για τον οποίον ιδρύθηκε, με ταυτόχρονη καθιέρωση πάγιας οικονομικής ενίσχυσης των ανέργων και συνταξιούχων ναυτικών και την καταδίκη των προσπαθειών για καθιέρωση «ατομικών συμβάσεων» με μισθούς τριτοκοσμικών χωρών.

Απαίτηση όλου του κλάδου είναι επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο προ των τριών Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων καθεστώς με πλήρη εξαίρεση των ναυτεργατών εν ενεργεία και συνταξιούχων από τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 με ταυτόχρονη ανάκτηση όλων των απωλειών και με την με την άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με προσέλκυση νέων και παραμονή τους στο ναυτικό επάγγελμα, με άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από το κράτος σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΝΟ.

Η ιδιαιτερότητα του ναυτικού επαγγέλματος απαιτεί την εξαίρεση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών και των Ταμείων Πρόνοιας των Αξιωματικών και των κατωτέρων πληρωμάτων από την από 1-1-2017 ενοποίηση όλων των ταμείων κοινωνικής και επικουρικής ασφάλισης, με πλήρη απεμπλοκή των ναυτεργατών από τον Ν. 4387/2016 και με άμεση καταβολή των συντάξεων και των εφάπαξ παροχών των ναυτεργατών με βάση τη νομοθεσία του ΝΑΤ και επιστροφή στο ΝΑΤ της ακίνητης περιουσίας του.

Η υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της κείμενης νομοθεσίας με την ταυτόχρονη και αυτονόητη υποχρέωση των Ελεγκτικών Μηχανισμών για το συνεχή έλεγχο της σωστής εφαρμογή τους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Επιβεβλημένη επίσης είναι η άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των συνταξιούχων ναυτεργατών από τις αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων – κυρίων και επικουρικών – που υπέστησαν την τελευταία πενταετία και πλέον με διασφάλιση του θεσμού των εφάπαξ και της απρόσκοπτης συνέχισης καταβολής τους.

Η διαφύλαξη και η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης και η άμεση κάλυψη των ελλείψεων του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών και της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης με άμεση κατάργηση των σχετικών διατάξεων με τις οποίες υλοποιείται η εισαγωγή της ιδιωτικής εκπαιδευσης και στο χώρο της ναυτεργασίας και μάλιστα με εξίσωση των πιστοποιητικών που χορηγούνται από τις ιδιωτικές σχολές της ημεδαπής και αλλοδαπής με τα αντίστοιχα ελληνικά και η ταυτόχρονη κατάργηση του καθεστώτος της πιστοποίησης διπλωμάτων από ιδιωτικά γραφεία, είναι επίσης ζητήματα άμεσης προτεραιότητας.

Η επαναφορά των παροχών του Οίκου Ναύτου προς τους ναυτεργάτες και τις οικογένειες τους στο φυσικό τους φορέα, τον Οίκο Ναύτου, ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική ταλαιπωρία των ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, από τον ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια των φαρμάκων τους.

Η αποκατάσταση της άδικης φορολόγησης των ελλήνων ναυτεργατών, οι οποίοι, αντί να έχουν μηδενική φορολόγηση λόγω της ιδιομορφίας και των ιδιαίτερα σκληρών και ανθυγιεινών συνθηκών του επαγγέλματος και της ανεκτίμητης προσφοράς τους στην Εθνική οικονομία, υφίστανται περαιτέρω εξοντωτική αύξηση της φορολογίας του εισοδήματος τους.

Το Γενικό Συμβούλιο ασχολήθηκε και με την δημιουργία του νέου σωματείου Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων την οποία θεωρεί και καταγγέλλει ως διασπαστική Κίνηση και ως προσπάθεια δημιουργίας «νόθων» αντιπροσώπων τονίζοντας ότι αποκλείεται να καταστεί μέλος της Ομοσπονδίας στην οποία και ανήκουν αποκλειστικά τα κλαδικά πανελλήνια σωματεία που καλύπτουν τις επιμέρους ειδικότητες των ναυτεργατών και ομόφωνα αποφάσησε την απόρριψη της αίτησης του άνω σωματείου για εγγραφή του στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας.

Κύριο και καίριο αίτημα του κλάδου είναι η κατάργηση του Ν. 4150/2013, σύμφωνα με την σχετική πρόταση της Διοίκησης της ΠΝΟ που κατατέθηκε την 07/12/2018 στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στη βάση ότι οι οργανικές συνθέσεις που θα καθορισθούν θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πλοίων και την αυστηρή τήρηση των διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, MLC 2006, για τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτεργατών με ταυτόχρονη και πιστή εφαρμογή των διατάξεων διεθνών συμβάσεων που αφορούν την ασφάλεια και προστασία της ζωής των επιβαινόντων και γενικά της ζωής στη θάλασσα, την διαφύλαξη της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα απαιτείται ριζική επανεξέταση των διατάξεων και των Υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες και μειώθηκαν δραστικά οι συνθέσεις των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας και των πλοίων Ελλάδας – Ιταλίας και άμεση ανάκληση των μέχρι σήμερα αποφάσεων του ΥΝΑΝΠ με τις ειδικές συνθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4150/13.

Άμεσης προτεραιότητας θέματα επίσης είναι :

– Η ανάκληση των όρων όλων των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων που προβλέπουν την κατά παρέκκλιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ανεξέλεγκτη πρόσληψη αλλοδαπών ναυτεργατών και ειδικότερα ανάκληση της τροποποίησης του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων με την οποίαν επέρχεται επιδείνωση σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας κυρίως του κατωτέρου πληρώματος των Ελλήνων ναυτεργατών,
– Η βελτίωση λειτουργίας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), δίνοντας έμφαση, ανάμεσα στα άλλα, στην πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, σύμφωνα με τα διεθνώς προβλεπόμενα και τις εκάστοτε απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), αλλά και στην ανάγκη αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής των ΑΕΝ με παράλληλη αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού τους.
– Η αναβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας των πλοίων, την αυστηρή εφαρμογή των μέγιστων ωρών εργασίας και ελαχίστων ωρών ανάπαυσης των ναυτεργατών, σύμφωνα με τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και ειδικότερα τη Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, για την αποφυγή της εντατικοποίησης της εργασίας – ιδιαίτερα στα επιβατηγά πλοία – που οδηγεί στην κόπωση και το άγχος, παράγοντες που αποδεδειγμένα ευθύνονται για την πρόκληση ναυτικών ατυχημάτων,
– Η καθιέρωση Βοηθού Ηλεκτρολόγου στα Επιβατηγά – Ακτοπλοϊκά πλοία από 1500 έως 8000 κοχ.

Λυπηρή παραφωνία στο Γενικό μας Συμβούλιο ήταν η στάση των τριών «ταξικών» σωματείων που αντί να παραμείνουν στο Γενικό μας Συμβούλιο για να συζητήσουν και να ληφθούν ομόφωνες αποφάσεις πάνω στα καυτά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, δυστυχώς για άλλη μια φορά, για λόγους που οι ίδιοι και μόνο γνωρίζουν, προσπάθησαν συνοδευόμενοι και από τρίτα πρόσωπα, να εμποδίσουν την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου μας απαιτώντας να προσκομισθούν οι καταστάσεις ψηφισάντων κλπ όλων των επί μέρους σωματείων –πράγμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της ΠΝΟ – χωρίς όμως οι ίδιοι να προσκομίζουν τις δικές τους καταστάσεις. Και όταν δεν το πέτυχαν απεχώρησαν.

Η πλειοψηφία των αντιπροσώπων της ΠΝΟ καταδικάζει τέτοιες μεθοδεύσεις και δηλώνει ξεκάθαρα ότι οι αποφάσεις στα συνδικάτα και γενικότερα στη δημοκρατία, λαμβάνονται από την πλειοψηφία και όχι από τη μειοψηφία.

Τα προβλήματα του κλάδου δεν επιτρέπουν τέτοιες «πολυτέλειες» διαχωρισμών.

Γιάννης Χαλάς

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ

Διαβάστε ακόμα