Π.Ν.Ο.: Καταγγελία για τη μη συνέχιση των οικογενειακών επιδομάτων που χορηγεί ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.