Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ναυτική Ηλεκτροτεχνολογία και Ναυτικοί Αυτοματισμοί»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την δημιουργία του πρώτο πιστοποιημένου προγράμματος επιμόρφωσης (Υπ. Ναυτιλίας) στην «Ναυτική Ηλεκτροτεχνολογία και Ναυτικούς Αυτοματισμούς» διάρκειας 6 μηνών που διοργανώνεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ σε συνεργασία με την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.

Σκοπός του ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στην “Ναυτική Ηλεκτροτεχνολογία και Ναυτικοί Αυτοματισμοί”, είναι να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες για την συγκεκριμένη ειδικότητα στην εθνική ναυτιλιακή βιομηχανία και από την άλλη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της STCW2010 (Manila).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Aπόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνικής κατεύθυνσης (Μηχανολόγοι/ Ηλεκτρολόγοι/ Ηλεκτρονικοί/ Αυτοματισμού/ Υπολογιστικών Συστημάτων/ Πληροφορικής/ των Πολυτεχνείων και ΤΕΙ) και Αξιωματικοί Μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Ειδικότερα το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης (360 ώρες) περιλαμβάνει τα εξής:

2 κύκλους Εκπαίδευσης:

· Α΄ κύκλος- ΥΠΟΔΟΜΗΣ (120 ώρες) με 5 μαθήματα διάρκειας 06/03/2017 έως 07/04/2014

· Β’ κύκλος-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (240 ώρες), με 10 μαθήματα (5 μαθήματα Ναυτικής Ηλεκτροτεχνολογίας διάρκειας 24/04/2017 έως 02/06/2017 & 5 μαθήματα Ναυτικών Αυτοματισμού διάρκειας 12/06/2017 έως 14/07/2017)

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες μετά τις 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες στο http://mts.puas.gr/

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

Διαβάστε ακόμα