Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 9 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών

Την πλήρωση, με διαγωνισμό, εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

– Τέσσερις (04) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
– Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καλαμάτας
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

prokiriksi09ploigon

Διαβάστε ακόμα