Προκήρυξη Πρόσληψης 6 Αξιωματικών Προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και Κατ’ Απονομή προς όφελος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκηρύσσονται έξι (6) θέσεις Αξιωματικών προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας),ΦΕΚ 66 τ. ΑΣΕΠ / ΑΔΑ: 6ΧΣ56-ΘΧΑ, ως εξής:

α. Τρείς (3) Διπλωματούχους (ΠΕ).

β. Τρείς (3) Πτυχιούχους (ΤΕ).

Perilipsi_Prokiriji

Διαβάστε ακόμα