Πρόσδεση πλοίων στη μέση της θάλασσας (sts) (Video)

Η διαδικασία της πρόσδεσης πλοίων στη θάλασσα είναι μια διαφορετική διαδικασία από την πρόσδεση πλοίου σε κάποιο λιμάνι.

Για να γίνω ποιο σαφής και να μιλήσω ποιο ”ναυτικά” η συγκεκριμένη διαδικασία λέγετε sts operation (ship to ship). Είναι διαδικασία η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αλλά και εμπειρίας και γνώσεων.

Η διαδικασία αυτή – συνήθως – γίνετε για να ξεφορτώσουμε φορτίο σε κάποιο μικρότερο πλοίο ώστε να έχουμε τέτοιο βύθισμα ώστε να μπορούμε να εισέλθουμε σε κάποιο λιμάνι για να ξεφορτώσουμε και το υπόλοιπο. Μπορεί όμως εμείς να είμαστε το μικρό πλοίο και να φορτώσουμε φορτίο από κάποιο μεγαλύτερο πλοίο.

Είναι μια διαδικασία η οποία ίσως χρειαστεί να πάρουμε εξοπλισμό όπως μάνικες, σύρματα για πρόσδεση, ναυτικά κλειδιά, φέντερ ώστε να φέρουμε εις πέρας την διαδικασία. Το αν θα πάρουμε εμείς εξ ολοκλήρου τον εξοπλισμό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος της διαδικασίας αυτής ( Moring Master) θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Δείτε ένα βίντεο με με την διαδικασία αυτή

Διαβάστε ακόμα