Προσομοιωτής σωσίβιας λέμβου της Transas εξαλείφει τον κίνδυνο των γυμνασίων!

Η Transas εισήγαγε ένα προσομοιωτή σωσίβιας λέμβου (Survival Craft Simulator- SCS) για την καλύτερη προετοιμασία του πληρώματος αναφορικά με το πλήθος των πιθανών σεναρίων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των γυμνασίων εγκατάλειψης ή καθαίρεσης των σωσίβιων λέμβων, με στόχο την αντιμετώπιση των ατυχημάτων χωρίς να εκθέτουν το πλήρωμα σε κίνδυνο.

Η εκπαίδευση είναι σημαντική και αποτελεσματική για την προετοιμασία του πληρώματος με σκοπό να αντιμετωπίσει μια κατάσταση έκτακτου ανάγκης. Το πρόβλημα με τις σωσίβιες λέμβους είναι ότι πολλά ατυχήματα έχουν συμβεί στο παρελθόν τα οποία άφησαν ανάπηρα μέλη του πληρώματος η ακόμα στοίχησαν και την ζωή τους. Με τον προσομοιωτή, το πλήρωμα εστιάζει σε κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσει τις βάρκες σε μια έκτακτη ανάγκη.
Έρευνες του IMO (Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού) επικεντρώνονται κυρίως στους γάτζους ταχείας αποδέσμευσης (quick-release hooks) που ελευθερώνουν τις σωσίβιες λέμβους από τα καπόνια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν ασφαλώς τόνους για χρόνια, και σε μια στιγμή θα πρέπει να καθαιρέσουν οι βάρκες και να απασφαλιστούν.

Νέες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων θεμάτων όπως η ανάγκη για ομοιόμορφα και τεκμηριωμένα πρότυπα για την συντήρηση και σέρβις των γατζών.

Ωστόσο, η αποτυχία να ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες και η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης έχουν επίσης αναφερθεί ως παράγοντες που συντελούν σε ατυχήματα. Ο προσομοίωτης της Transas δίνει την δυνατότητα η εκπαίδευση να διεξάγεται είτε στο εκπαιδευτικό κέντρο ή επί του πλοίου, σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να μάθουν βασικές διαδικασίες, όπως η προετοιμασία του σωστικού σκάφους, καθαίρεσης και επιβίβασης, αλλά χωρίς τον κίνδυνο που θα υπήρχε εάν το έκανε στην πραγματικότητα.

Στην καρδιά του ο νέος προσομοιωτής είναι ένα ιδιαίτερα λεπτομερές εικονικό μοντέλο μιας σωσίβιας λέμβου που καθαιρείται. Υποστηρίζεται από ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την απασφαλίσει από τους γάτζους, τα σύρματα lashing που κρατάνε την βάρκα, τα grips και την στοιβασία της βάρκας στα καπόνια. Οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μοχλού απελευθέρωσης, τον πύρο ασφάλειας και υδροστατική μπορούνε να παραδοθούν είτε εικονικά είτε με μια φυσική συσκευή συνδεδεμένη με τον προσομοιωτή.

Ο προσωμοιωτής κατασκευάστηκε για να λειτουργήσει υπό την ακαδημία της Transas και στο μέλλον θα επιτρέψει τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης να τροφοδοτούν και να διανέμονται στο στόλο.

Διαβάστε ακόμα