PwC: Εναλλακτική χρηματοδότηση ναυτιλιακών εταιρειών

Οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες για την ελληνική ναυτιλία βρέθηκαν στο επίκεντρο συνεδρίου της PwC για τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος και το πώς επηρεάζουν τη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιρειών αναφέρθηκε ο Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner-Assurance Leader της PwC. Επεσήμανε ότι η πληθώρα των ευρωπαϊκών τραπεζών μείωσε τα ναυτιλιακά της χαρτοφυλάκια, ενώ μικρός είναι ο αριθμός τραπεζών που προχώρησε σε αύξησή τους.

Επίσης αναφέρθηκε στον κίνδυνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά αναφορικά με τα επιτόκια LIBOR τα οποία βάσει ιστορικότητας βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Πιθανή αύξηση των επιτοκίων χωρίς την παράλληλη ανάκαμψη της ναυλαγοράς θα θέσει σε κίνδυνο σημαντικό αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών.

Ο Σωκράτης Λεπτός, Partner Global Shipping & Ports Leader, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η PwC σχετικά με τις απόψεις ναυτιλιακών παραγόντων και τα μελλοντικά τους σχέδια για άντληση χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η παραδοσιακή μορφή χρηματοδότησης από τραπεζικό δανεισμό θα συνεχίσει να αναζητείται ενώ μέρος της χρηματοδότησης θα προέλθει από εναλλακτικές πηγές και κυρίως από επιχειρηματικά κεφάλαια (private equity).

Οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες στην προσέλκυση κεφαλαίων από private equity αναλύθηκε με λεπτομέρεια σε συζήτηση σε πάνελ που συμμετείχαν οι Σταμάτης Μόλαρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ALMA Maritime Limited και Hamish Norton, Head of Corporate Development της Oceanbulk Maritime. Κατά τη συζήτηση τέθηκαν απόψεις από προσωπικέ εμπειρίες των συμμετεχόντων και αναλύθηκαν οι προκλήσεις αλλά και τα πλεονεκτήματα από τέτοιου είδους συνεργασίες, καθώς και οι ενέργειες και στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για να προσελκύσουν κεφάλαια private equity.

Το συνέδριο έκλεισε με ομιλία του Αλεξάνδρου Τουρκολιά, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος τόνισε: «Η τρέχουσα οικονομική κρίση, όσο έντονη και πολυεπίπεδη είναι, δεν μπορεί παρά να έχει ως νομοτελειακή κατάληξη τη νέα εκκίνηση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.

Η αφετηρία θα αφορά πρωτίστως το γνήσιο, δυναμικό και εξωστρεφές τμήμα του επιχειρηματικού τομέα. Ο κλάδος της ναυτιλίας έχει κατ’ επανάληψη αποδείξει ότι συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό δομικό συστατικό του νέου οικονομικού υποδείγματος, στο οποίο θα βασιστεί η ανάκαμψη της χώρας. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι υγιείς δυνάμεις της οικονομίας θα βρουν τελικά το δρόμο τους και όλοι πρέπει να συνεργαστούμε, ώστε αυτό να γίνει το ταχύτερο δυνατό.

“Η μεγάλη πρόκληση για τη σταθεροποίηση και τη βιώσιμη ανάταξη της οικονομίας– με το ναυτιλιακό τομέα να διαδραματίζει πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο – είναι εδώ και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα είναι παρόν σε αυτή την κρίσιμη, αλλά και ελπιδοφόρα, συγκυρία.»

imerisia.gr

Διαβάστε ακόμα

Η PwC Ελλάδας πραγματοποίησε την Τρίτη 15 Ιανουαρίου ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: “Shipping Industry Accounting & Reporting Update: Issues for private and publicly listed companies”.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Metropolitan, παρακολούθησαν περισσότερα από 100 μεσαία και ανώτερα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ναυτιλίας.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εταιρειών του ναυτιλιακού κλάδου, μεταξύ των οποίων:

• Εξελίξεις στην Κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ

• Μέθοδοι αποτίμησης

• Λογιστικοί χειρισμοί βάσει λογιστικών αρχών των ΗΠΑ (US GAAP) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), αλλά και ενημέρωση για πρόσφατες αλλαγές

• Νέες απαιτήσεις της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

• Πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις ναυτιλιακές εταιρείες

Τα παραπάνω αναλύθηκαν από εξειδικευμένα στελέχη των PwC Ελλάδας και ΗΠΑ με μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο: Σωκράτη Λεπτό-Μπούρτζη – Global Shipping & Ports Leader, Scott Feely – Capital Markets Partner, Santos Equitz – Capital Markets Director, Γιώργο Μπαλαφούτη – Partner, Ευάγγελο Αναλυτή – Partner, Ιωάννη Πέτρου – Senior Manager, Χρήστο Αναστάση – Manager και Άγη Μοσχοβάκο – Senior Manager.

marinews.gr

Διαβάστε ακόμα