Πώς μετατρέπουμε το γεωγραφικό στίγμα σε δεκαδική μορφή και το αντίθετο

Η μετατροπή του γεωγραφικού στίγματος σε δεκαδική μορφή και το αντίθετο, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολλές φορές να το γνωρίζουμε και να το υπολογίζουμε.

Αρκετές φορές μπορεί να δοθεί ένα στίγμα το οποίο θα είναι σε μορφή Μοιρών, λεπτών και δευτέρων και να χρειαστεί να μετατραπούν σε δεκαδική μορφή τα δεύτερα ώστε να μπορέσει να περαστεί στο ECDIS ή σε κάποιον χάρτινο χάρτη.

Επίσης πολλές φορές μπορεί να χρησιμέψει και σε αλιείς, ανθρώπους που ψαρεύουν ερασιτεχνικά, και οποιονδήποτε άλλον ό οποίος ασχολείται με την θάλασσα και ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να περάσει κάποια στίγματα στο GPS ή σε κάποιο plotter και τα οποία δίδονται σε μορφή η οποία χρειάζεται μετατροπή.

Είναι πολύ απλό και δε χρειάζεται πάνω από 30 δευτερόλεπτα για να μετατραπεί.

Ας δούμε το παράδειγμα που ακολουθεί και στο οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό 080° 6′ 6″.

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΜΟΙΡΕΣ, ΛΕΠΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Α) Μετατροπή τα δεύτερα σε Δεκαδικό:

Διαιρούμε τα δεύτερα δια του 60, δηλαδή 6 / 60 = 0.1

Αυτό που βρίσκουμε το προσθέτουμε στα πρώτα και έτσι θα έχουμε 080° 6.1

Β) Μετατροπή τα πρώτα και τα δεύτερα σε Δεκαδικό:

Σε περίπτωση που χρειαστούμε να μετατρέψουμε και τις μοίρες, και τα πρώτα και τα δεύτερα σε δεκαδικό ακολουθούμε την πάρα κάτω διαδικασία

Διαιρούμε τα δεύτερα δια του 60, δηλαδή 6 / 60 = 0.1

Στο αποτέλεσμα που βρίσκουμε προσθέτουμε τα λεπτά και ξανά διαιρούμε και πάλι δια 60. Δηλαδή (0.1 + 6 ) / 60 = 6.1 / 60 = 0.102

Τέλος, προσθέτουμε τις μοίρες και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα 080 + 0.102 = 080.102

2) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΜΟΙΡΕΣ, ΛΕΠΤΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ

Κρατάμε το ακέραιο μέρος του δεκαδικού σαν το νούμερο που δηλώνει τις μοίρες. Στην περίπτωση του παραδείγματος μας δηλαδή το 80.

Πολλαπλασιάζουμε το δεκαδικό μέρος επί 60, δηλαδή 0.102 * 60 = 6,1 Το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος εκφράζει τα λεπτά.

Το δεκαδικό μέρος του αποτελέσματος πολλαπλασιαζόμενο επί 60 εκφράζει τα δεύτερα, δηλαδή 0.1 * 60 = 6.

Έτσι καταλήγουμε στο αρχικό αποτέλεσμα 080° 6 ‘6″.

Διαβάστε ακόμα