Φωτογραφία ημέρας – ”Queen Mary” το 1945 στη Νέα Υόρκη