Φωτογραφία ημέρας – »Queen Mary» το 1945 στη Νέα Υόρκη