Σε απόγνωση οι δόκιμοι αξιωματικοί των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Επανειλημμένες είναι οι καταγγελίες σπουδαστών των ΑΕΝ που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρόνος φοίτησης και η ανεργία.

Εφοπλιστές – κυβέρνηση δεν εφαρμόζουν το Π.Δ 251/1999 συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ.3 που αναφέρει «οι εφοπλιστικές ενώσεις υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο αριθμό πλοίων και να δέχονται τους σπουδαστές που αποστέλλονται από τις ΑΕΝ για ναυτολόγηση. Η ναυτολόγηση των εκπαιδευομένων σπουδαστών γίνεται με την εποπτεία του ΥΕΝ και οι σχετικές δαπάνες αποστολής και παλιννόστησης τους βαρύνουν τους πλοιοκτήτες.

Αντίθετα εκδίδει έγγραφα «μη προσφερομένου δοκίμου» τα οποία χρησιμοποιούν οι εφοπλιστικές εταιρείες στο ΝΑΤ για να απαλλάσσονται από πρόστιμα που καθορίζει ο ν.4150/2013, άρθρο 21, λόγω μη ναυτολόγησης δοκίμου που επιβάλλει ο όρος 8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του ν.2687/1953.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και οι υπηρεσίες του γνωρίζουν πόσοι εισάγονται κάθε χρόνο στις ΑΕΝ και πόσοι από τους σπουδαστές αποκτούν τα ΚΕΠ για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών.

Οι σπουδαστές των ΑΕΝ όπως και οι μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ, αντιμετωπίζουν οξυμμένα προβλήματα από τις αδιαφανείς διαδικασίες και χρήση των κονδυλίων του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης, την υποχρηματοδότηση που προκαλεί η αντιλαϊκή πολιτική, με αποτέλεσμα να βρίσκουν έδαφος και να ξεφυτρώνουν τα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης και παραπαιδείας.

Καλούμε τους σπουδαστές, τους ναυτεργάτες, να συνεχίσουμε τον αγώνα διεκδικώντας Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – Δωρεάν – Ανώτατη Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση για όλους τους ναυτεργάτες που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε ακόμα