Seanergy Maritime: Κέρδη για το 2023 και διανομή μερίσματος ύψους 0,10 δολαρίων ανά μετοχή

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. («Seanergy» ή «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και το οικονομικό έτος 2023. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή και έκτακτου μερίσματος ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 39,4 εκατ. δολαρίων, έναντι 28,5 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2022. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 10,8 εκατ. και 11,4 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 0,5 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 0,9 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 23,9 εκατ. δολάρια έναντι 13,3 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2022. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν 24.920 δολάρια, σε σύγκριση με τα 17.294 δολάρια για την ίδια περίοδο του 2022.

Για το 2023, ο καθαρός κύκλος εργασιών ήταν 110,2 εκατ. δολάρια, έναντι 125,0 εκατ. δολαρίων για το 2022. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δωδεκαμήνου ήταν 2,3 εκατ. δολάρια και 11,9 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 17,2 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 23,3 εκατ. δολαρίων για το 2022. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το δωδεκάμηνο ανήλθε σε 53,0 εκατ. δολάρια έναντι 66,6 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο το 2022.Το ημερήσιο TCE του στόλου ανήλθε στα 17.501 δολάρια για το 2023, σε σύγκριση με τα 20.040 δολάρια για το 2022. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων του στόλου (OPEX) ανήλθε σε 6.879 δολάρια έναντι 6.819 δολαρίων για το 2022.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα, ανέρχονταν σε 24,9 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του τέταρτου τριμήνου ήταν 228,4 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 232,6 εκατ. δολάρια, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 440,0 εκατ. δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Το 2023 αποτέλεσε ένα ακόμα κερδοφόρο έτος για τη Seanergy, το τρίτο στη σειρά, εν μέσω μεγάλης αστάθειας και έντονων διακυμάνσεων στην ναυλαγορά. Αυτό επιτεύχθηκε στη βάση των ισχυρών εμπορικών μας επιδόσεων, της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου και των επιτυχών επενδύσεων μας, κατά τα τελευταία χρόνια, για την ανάπτυξη του στόλου μας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων μας. Το στρατηγικό μας πλάνο περιλαμβάνει επίσης τη μεγιστοποίηση των μερισματικών και κεφαλαιακών αποδόσεων για τους μετόχους μας, καθώς και τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού. Έχουμε, λοιπόν, τοποθετήσει τη Seanergy σε βέλτιστη θέση ώστε να επωφεληθούμε από τις ευνοϊκές συνθήκες της Capesize αγοράς.

Στο τέταρτο τρίμηνο, καταγράψαμε καθαρά κέρδη ύψους 10,8 εκατ. δολαρίων, καθώς ο στόλος μας επωφελήθηκε από την ισχυρή άνοδο στην αγορά των Capesize την περίοδο αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε έκτακτο μέρισμα ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή, πλέον του τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή, καθώς αναμένουμε ένα πολύ ισχυρό πρώτο τρίμηνο για την Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2023, ο στόλος μας κατέγραψε ημερήσιο TCE στα 24.920 δολάρια, και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 23,9 εκατ. δολαρίων, τιμές σημαντικά υψηλότερες από τα αντίστοιχα μεγέθη της περσινής περιόδου. Κατά τη διάρκεια του 2023, καταγράψαμε ημερήσιο TCE ύψους 17.501 δολαρίων, ξεπερνώντας τον δείκτη της αγοράς (BCI) κατά 7%, ενώ πετύχαμε προσαρμοσμένο EBITDA στα 53,0 εκατ. δολάρια και καθαρά έσοδα στα 2,3 εκατ. δολάρια. Η επαρκής αντιστάθμιση κινδύνου σε συνδυασμό με την ευέλικτη έκθεση στην ευνοϊκή spot αγορά παραμένουν κεντρικοί πυλώνες της στρατηγικής μας.

Καθώς ολοκληρώνουμε ήδη το ισχυρότερο πρώτο τρίμηνο της Capesize αγοράς από το 2011, αναμένουμε το ημερήσιο TCE του στόλου μας να ανέλθει περίπου στα 23.219 δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, αξιοποιώντας την πρόσφατη άνοδο στις τιμές των ναύλων, κλειδώσαμε περίπου το 50% των ημερών του δεύτερου τριμήνου του 2024 στα 28.300 δολάρια την ημέρα.

Όσον αφορά την αύξηση του στόλου μας, το 2023 αποκτήσαμε το πρώτο μας Newcastlemax πλοίο μέσω 12μηνης bareboat ναύλωσης με δικαίωμα αγοράς στο τέλος της περιόδου. Το πλοίο παραδόθηκε στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2023 και είναι ήδη χρονοναυλωμένο σε κορυφαίο Ευρωπαϊκό ναυλωτή σε σημαντικό premium έναντι του δείκτη BCI. Επιπλέον, προχωρήσαμε στην αγορά ενός ακόμα ιαπωνικού πλοίου τύπου Capesize, κατασκευής του 2013 και χωρητικότητας 181.392 dwt. Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετική χρονική στιγμή, δηλαδή πριν από τη σημαντική άνοδο των τιμών στις αξίες των πλοίων που παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Η παράδοσή του στην Εταιρεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2024.

Όσον αφορά τις ESG πρωτοβουλίες μας, πρόσφατα ανακοινώσαμε τη συμμετοχή μας στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα SAFeCRAFT. Μία πρωτοποριακή δράση, πλήρως σύμφωνη με την ESG στρατηγική μας, η οποία αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των εκπομπών CO2 με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και νέων τεχνολογιών στον υπάρχοντα εμπορικό στόλο. Η σημαντική αυτή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με κορυφαίους φορείς του κλάδου, θέτει τη Seanergy για ακόμα μια φορά στην πρώτη γραμμή προώθησης καινοτόμων πρακτικών για μια πιο πράσινη ναυτιλία.

Αναφορικά με τις προοπτικές της dry bulk αγοράς, αναμένουμε ότι η αύξηση της ζήτησης για μεταφορά πρώτων υλών θα είναι υψηλότερη από την αύξηση του στόλου τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή έχει επανέλθει σε ανοδική πορεία. Όσον αφορά την προσφορά, οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί καθιστούν πλέον ένα κομμάτι του υπάρχοντος στόλου παρωχημένο. Τέλος, γεωπολιτικά γεγονότα όπως η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα και κλιματικά φαινόμενα όπως η υποχώρηση της στάθμης των υδάτων στη Διώρυγα του Παναμά ενδέχεται να ωφελήσουν τη dry bulk αγορά περαιτέρω.

Συνοψίζοντας, παραμένουμε σημαντικά αισιόδοξοι για τις οικονομικές μας επιδόσεις το 2024, καθώς και για την δυνατότητά μας να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας. Η Seanergy είναι βέλτιστα τοποθετημένη ώστε να επωφεληθεί από τις ανοδικές τάσεις της Capesize αγοράς διατηρώντας ένα ποιοτικό στόλο και έναν ισχυρό ισολογισμό».

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία εισηγμένη στο Αμερικανικό χρηματιστήριο που διαχειρίζεται αποκλειστικά στόλο πλοίων τύπου Capesize. Η Seanergy παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου μέσω ενός σύγχρονου στόλου πλοίων Capesize. Ο στόλος της Εταιρείας αποτελείται από 17 πλοία (1 Newcastlemax και 16 Capesize), με συνολική μεταφορική ικανότητα που ανέρχεται στους 3.054.820 dwt και με μέση ηλικία στόλου τα 13 περίπου έτη. Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του M/V Iconship, o στόλος της Εταιρείας θα αποτελείται από 18 πλοία (1 Newcastlemax και 17 Capesize), με συνολική μεταφορική ικανότητα φορτίου 3.236.212 dwt.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι ναυτιλιακή εταιρεία με κεντρικά γραφεία στην Γλυφάδα Αττικής και έδρα τα Marshall Islands. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market με τον κωδικό «SHIP».

Διαβάστε ακόμα