Σεμινάρια ναυτιλίας για δικηγόρους και οικονομικά στελέχη

Δύο νέα σεμινάρια για νομικούς και οικονομικά στελέχη που ασχολούνται με τη Ναυτιλία προσφέρονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση στα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου:

Παραδοσιακές και Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης της Ναυτιλίας, 29-30 Νοεμβρίου

Το 8ωρο πρόγραμμα αναλύει τις παραδοσιακές μορφές και τύπους χρηματοδότησης μέσω τραπεζών, αλλά και νέα προϊόντα και μεθόδους. Απευθύνεται σε έμπειρα στελέχη ναυτιλιακών εταιριών, τραπεζικά και οικονομικά στελέχη που ασχολούνται με τον κλάδο της ναυτιλίας. Με την ολοκλήρωση του οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διακρίνουν την πιο κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων και της “πραγματικής” αξίας των Πλοίων και θα γνωρίζουν μεθόδους αντιστάθμισης κινδύνων λόγω μεταβλητότητας των αγορών.

Οι Αγοραπωλησίες Πλοίων και τα Συμφωνητικά τους, 5 & 8 Δεκεμβρίου 2017

Το 8ωρο πρόγραμμα θα παρουσιάσει τις πιο συνηθισμένου τύπου συμβάσεις αγοραπωλησίας πλοίων και θα εξηγήσει τη δομή και τις κύριες ρήτρες τους. Απευθύνεται σε δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν με αγοραπωλησίες πλοίων, σε στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και S&P Brokers. Με την ολοκλήρωση του οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίζουν και θα κατανοούν τις ρήτρες των συμβάσεων αγοραπωλησίας πλοίων, θα έχουν εξοικείωση με τα βοηθητικά έγγραφα μιας αγοραπωλησίας και θα γνωρίζουν την όλη διαδικασία αγοραπωλησίας, από την διαπραγμάτευση ως την παράδοση ενός πλοίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 2103680006 ή 2103680056, ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

Διαβάστε ακόμα