Οδηγίες για την συμπλήρωση του Ship/Shore Safety Check-List [PDF]

shipshore_safety_checklist1

Ένα πολύ χρήσιμο ”εργαλείο” για την σωστή συμπλήρωση του «Ship/Shore Safety Check-List» που αξίζει να έχετε μαζί σας.

Οι οδηγίες είναι στην Αγγλική γλώσσα και σίγουρα θα σας βοηθήσουν ώστε να γλιτώνετε αρκετές παρατηρήσεις από τους επιθεωρητές.

Μαζί με το αρχείο των οδηγιών, μπορείτε να δείτε και μια τυπική μορφή του check-list που θα σας δίνουν και θα πρέπει να το συμπληρώνετε στα λιμάνια.

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση του Ship/Shore Safety Check-List

Τυπική μορφή του Ship/Shore Safety Check-List

Διαβάστε ακόμα