Πίνακας σπουδαστών που εισάγονται συμπληρωματικά στις Α.Ε.Ν. για το εκπαιδευτικό έτος 2014-15

eisagwgh_spoudastwn_Aen_sumplirwmatika

Οι καλύτερες προσφορές για τις χειμερινές αποδράσεις σου!

1. Από το υπουργείο ναυτιλίας & αιγαίου ανακοινώνεται ότι την 31η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα τετάρτη τοιχοκολληθήκαν στα καταστήματα του υπουργειου (ακτή Βασιλειάδη πύλη ε1-ε2, όντος λιμένα Πειραιά και γ. Λαμπράκη 150) και αναρτηθήκαν στην ιστοσελίδα του Υ.Β. www.yen.gr και www.hcg.gr πίνακες των σπουδαστών δεύτερης γενικής κατηγορίας που εισάγονται συμπληρωματικά στις ακαδημιες εμπορικού ναυτικού (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικό έτος 2014-15.

Στις Α.Ε.Ν. Εισάγονται συμπληρωματικά 211 σπουδαστές (132 πλοίαρχοι, 79 μηχανικοί).

2. Οι εισαγόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή στις Α.Ε. Που έχουν επιτύχει όχι αργοτερα από την 16η Ιανουαρίου 2015 ημέρα παρασκευή.

Όσοι δεν παρουσιασθούν για εγγραφή αποκλείονται της φοίτησης.

3. Απαραιτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξης:

(α) αστυνομική ταυτότητα και μια φωτοτυπία της

(β) τέσσερις (04) φωτογραφίες

(γ) πρωτότυπο απολυτήριο (εάν δεν έχει κατατεθεί στο υνα/δεκν)

Κλικάρεται στους παρακάτω συνδέσμους (πλοίαρχοι, μηχανικοί) για να δείτε τα ονόματα των σπουδαστών.

Πλοίαρχοι

Μηχανικοί

Διαβάστε ακόμα