Στα χέρια της Dynagas το Arctic Aurora

artic-aurora_dynagas_

Η Dynagas LNG Partners LP (Dynagas Partners), ένας φορέας εκμετάλλευσης πλοίων μεταφοράς LNG, ολοκλήρωσε την εξαγορά των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της μονάδας που κατέχει και λειτουργεί το -κατασκευασμένο το 2013- παγοθραυστικό πλοίο μεταφοράς LNG Arctic Aurora από την Dynagas Holding Ltd, μητρικής εταιρείας της Dynagas Partners, στην τιμή των 235 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στις 19 Ιουνίου, η Dynagas Partners εξασφάλισε με άνωθεν εγγυήση μια νέα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους 340 εκατ. δολαρίων που χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση των 214,1 εκατ. δολαρίων που εκκρεμούν στα πλαίσια της υφιστάμενης άνωθεν εγγυημένης ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης της Dynagas Partners.

Το υπόλοιπο δάνειο των 125,9 εκατ. δολαρίων χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση ενός μέρους της τιμής αγοράς του Arctic Aurora.

Το υπόλοιπο της τιμής αγοράς χρηματοδοτήθηκε με τις εισπράξεις της πρόσφατα ολοκληρωμένης προσφοράς μετοχών της Dynagas Partners, που έκλεισε στις 18 Ιουνίου 2014.

Ο στόλος της Dynagas Partners, συμπεριλαμβανομένου πλέον του Arctic Aurora, αποτελείται από τέσσερα πλοία μεταφοράς LNG που έχουν συνολική φέρουσα ικανότητα 604.100 κυβικών μέτρων και απασχολούνται σε μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Διαβάστε ακόμα