Στα πρόθυρα χρεοκοπίας η DryShips

DryShip_prothira-hreokopias
Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ιδιοκτήτρια εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου φορέων DryShips, δήλωσε ότι έχει αθετήσει μερικές από τις συμφωνίες δανεισμού της, όπως της 31ης Μαρτίου 2016 και υπάρχει ο κίνδυνος να δυσκολευτεί να διατηρήσει την επιχείρησή του.

“Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές μας για να υπάρξει μια παράταση των προθεσμιών λήξης του χρέους ή μια αναδιάρθρωση του χρέους μας”, η εταιρεία ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των δανειστών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία αποτύχει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, ή να απαλλαγεί από τις συνεπαγόμενες κυρώσεις, οι δανειστές της μπορεί να επιταχύνουν τη συσσώρευση χρέους της, το οποίο θα μπορούσε με τη σειρά του να επηρεάσει αρνητικά τις υπόλοιπες δανειακές εκκρεμότητες της εταιρείας, που φθάνουν συνολικά τα 341,9 εκατ. από τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, όπως εξηγεί η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία.

“Αν υπάρξει επιτάχυνση της συσσώρευσης χρέους μας, θα είναι πολύ δύσκολο στο σημερινό χρηματοδοτικό περιβάλλον να αναχρηματοδοτήσουμε το χρέος μας ή να λάβουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και θα μπορούσαμε να χάσουμε τα πλοία μας, αν οι δανειστές μας προχωρήσουν σε κατάσχεση, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά μας να ασκήσουμε τις δραστηριότητές μας και να συνεχίσουμε ως δρώσα οικονομική μονάδα”, η εταιρεία προσθέτει.

Επιπλέον, η λογιστική εταιρεία της εταιρείας έχει εκφράσει τη σημαντική της αμφιβολία για την ικανότητα της DryShips να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα.

Επιπλέον, η DryShips, δήλωσε ότι δεν αναμένει ότι το υπάρχον ρευστό της ή αυτό που αναμένεται να προκύψει από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες θα είναι αρκετό για να αποπληρώσει τα δάνειά για το στόλο της.

“Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να επιδιώξουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση των υποχρεωτικών μας πληρωμών”, αναφέρει η εταιρεία.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ολοκλήρωση πώλησης των τριών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου της DryShips, τον Fakarava, Rangiroa και Negonego μαζί με το σχετικό τραπεζικό δανεισμό από εταιρείες που ελέγχονται από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, Γιώργος Οικονόμου.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η εταιρεία αναφέρει ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της μειώθηκε κατά 102,1 εκατομμύρια δολάρια, και σήμερα ανέρχεται σε 213,7 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημίες 2,84 δις δολαρίων για το 2015.

Διαβάστε επίσης: Και δεύτερη ακύρωση ναύλωσης για την DryShips

Διαβάστε ακόμα