Αναθεωρημένη διεθνής σύμβαση περί προτύπων εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρηση φυλακής (STCW)

Το υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου ανάρτησε την Αναθεωρημένη διεθνής σύμβαση περί προτύπων εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρηση φυλακής των ναυτικών (STCW / 1978). Δείτε προσεχτικά τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές.

Αναθεωρημένη STCW

Διαβάστε ακόμα