Στην πώληση πέντε Panamax στον Οικονόμου προχωρά η DryShips

g_economou
H DryShips Inc. πούλησε πέντε από τα Panamax πλοία της αποκομίζοντας συνολικά ακαθάριστα έσοδα 29,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκεκριμένα, δύο Panamax πλοία της, το Amalfi και το Samatan, μαζί με τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις τους, πωλήθηκαν σε οντότητες που ελέγχονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Γιώργο Οικονόμου.

Ως μέρος της συναλλαγής, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία προέβη σε συμφωνία για την αύξηση της εξασφαλισμένης ανακυκλούμενης πιστοληπτικής διευκόλυνσης που παρέχεται από μια οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Γιώργο Οικονόμου.

Η εν λόγω δανειακή συμφωνία τροποποιήθηκε για να αυξήσει το ανώτατο διαθέσιμο ποσό κατά 5 εκατομμύρια δολάρια στα 75 εκατομμύρια δολάρια και να δώσει στη DryShips μια επιλογή για να μετατρέψει τα 7,5 εκατομμύρια δολάρια του εκκρεμούντος υπολοίπου σε κοινές μετοχές της εντός 365 ημερών. Μετά τη συναλλαγή αυτή, το ανεξόφλητο υπόλοιπο θα φτάνει τα 69,4 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η συναλλαγή εγκρίθηκε από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, αφού εξέτασαν τις προσφερόμενες τιμές και μετά από μια γνωμοδοτική πρόταση.

Τα υπόλοιπα τρία Panamax πλοία από την ίδια παρτίδα, Ocean Crystal, Sonoma και Sorrento, πωλήθηκαν σε αγοραστές un-συνδεδεμένους με την επιχείρηση.

Η DryShips, δήλωσε ότι όλα τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν για να πληρώσει τις αντίστοιχες δανειακές υποχρεώσεις τους. Τα πλοία προβλέπεται να παραδοθού στους νέους ιδιοκτήτες τους, κατά τη διάρκεια του Νοέμβρη του 2016.

Η DryShips διαθέτει ένα στόλο από 16 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου Panamax με συνολική χωρητικότητα νεκρού φορτίου περίπου 1,2 εκατομμύρια τόνους, και 6 σκάφη ανοικτής θαλάσσης, που αποτελείται από 2 πλοία-πλατφόρμες και 4 πλοία περιορισμού πετρελαιοκηλίδας.

Διαβάστε επίσης: Ο Οικονόμου αγόρασε πλοίο της DryShips σε τιμή 10% μεγαλύτερη της αξίας του

Διαβάστε ακόμα