Σύμφωνα με νέα μελέτη το 39% των πετρελεύσεων εμφανίζουν διαφορές στις ποσότητες

Η FuelTrust κυκλοφόρησε μια νέα έκθεση που εξετάζει τις αποκλίσεις των καυσίμων στη ναυτιλιακή βιομηχανία, και η οποία περιλαμβάνει παραδείγματα ανήθικων και δόλιων πρακτικών που σχετίζονται με τον ανεφοδιασμό καυσίμων.

Η ανάλυση της FuelTrust διαπίστωσε ότι μεταξύ 2021 και 2022, περισσότερο από το 39% των παγκόσμιων ανεφοδιασμών καυσίμων εμφάνισαν διαφορά 2% ή και περισσότερο στην ποσότητα που παραλήφθηκε από την στεριά σε σύγκριση με αυτήν που παραδόθηκε και η οποία αναφέρεται στα έγγραφα παράδοσης.

Το κυριότερο ζήτημα που εντοπίστηκε ήταν η εισαγωγή νερού στα καύσιμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τις δεξαμενές αποθήκευσης στην στεριά μέχρι καινά φτάσει στο πλοίο και στις δεξαμενές του.

Αυτή η αύξηση ήταν από 0,1% μέχρι πάνω από 0,25% περιεκτικότητα σε νερό, η οποία, αν και κάτω από το επιτρεπτό όριο, εξακολουθούσε να έχει ως αποτέλεσμα μέσες απώλειες της τάξεως των 14.910 $ ανά πετρέλευση.

Μόλις αυτόν τον μήνα, 11 πλοία υπέστησαν απώλεια στην πρόωση τους και περισσότερα από 100 πλοία επλήγησαν από ένα περιστατικό μόλυνσης από καύσιμα στο Χιούστον.

Πέρα από τις άμεσες οικονομικές απώλειες, τα πλοία αντιμετωπίζουν και έμμεσες οικονομικές απώλειες από τα πολλά προβλήματα στις κύριες μηχανές τους.

Το περασμένο έτος, περισσότερα από 600 πλοία έμειναν ακυβέρνητα λόγω των προβλημάτων από τα καύσιμα, παρά το γεγονός ότι αυτά πληρούσαν τις προδιαγραφές, με αποτέλεσμα οι εκτιμώμενες απώλειες της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού να υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Όπως δείχνει η τελευταία περίπτωση μόλυνσης, είναι σημαντικό οι πλοιοκτήτες, οι προμηθευτές καυσίμων και οι ναυλωτές να μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για τις αλυσίδες εφοδιασμού καυσίμων τους.

Η καλύτερη πληροφόρηση για το καύσιμο που χρησιμοποιούμε αποτελεί επίσης θεμελιώδες μπλοκ οποιασδήποτε σοβαρής στρατηγικής μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε ο Jonathan Arneault, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της FuelTrust.

Διαβάστε ακόμα