Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Α.Ε.Ν. εκπαιδευτικού έτους 2019-2020

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 24 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.yen.gr/ και http://www.hcg.gr/, οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2019-2020, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων 2019-2020
Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών 2019-2020
Πίνακας υποψηφίων Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που δεν εισάγονται 2019-2020

Διαβάστε ακόμα