Τα drones Sniffer παρακολουθούν τις εκπομπές των πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Γιβραλτάρ!

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ναυτιλιακής Ασφάλειας παρέχει και πάλι στις ισπανικές αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εκπομπές του θείου και του αζώτου από τα διερχόμενα πλοία από το Στενό του Γιβραλτάρ.

Μετά την πρώτη δοκιμή drones το 2017, ο οργανισμός παρέχει μια ποικιλία τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών σε εθνικούς ναυτιλιακούς οργανισμούς εντός της ΕΕ για μια ποικιλία αποστολών επιτήρησης και παρακολούθησης.

Τα ισπανικά και διεθνή ύδατα στην περιοχή γύρω από το Στενό του Γιβραλτάρ παρακολουθούνται και πάλι με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών για τον έλεγχο των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου και οξειδίου του θείου που απελευθερώνονται από τα διερχόμενα πλοία.

Σύμφωνα με την EMSA, τα δεδομένα για τους ρύπους που συγκεντρώθηκαν υποστηρίζουν ενεργά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους υφιστάμενους κανονισμούς και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) που χρησιμοποιείται είναι ένα μη επανδρωμένο ελικόπτερο Camcopter S100 το οποίο λειτουργεί από τον ανάδοχο της EMSA, Nordic Unmanned. Το RPAS είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα εκπομπών της Explicit. Αυτό αναλύει τα δείγματα αερίου που λαμβάνονται καθώς το RPAS πετά πάνω από την τζιμινιέρα του πλοίου.

Στη συνέχεια γίνονται υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των επιπέδων θείου και αζώτου.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με τις ισπανικές αρχές. Οι ενδείξεις μη συμμόρφωσης διαβιβάζονται στις τοπικές αρχές η οποίες μπορούν να πραγματοποιήσου επιθεώρηση στο επόμενο λιμάνι για να διαπιστωθεί εάν το πλοίο συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

«Αυτή είναι η δεύτερη εκστρατεία παρακολούθησης εκπομπών που λαμβάνει χώρα στην περιοχή, η οποία επιλέχθηκε λόγω του ότι από εκεί διέρχεται μεγάλος αριθμός πλοίων, βρίσκεται εντός της εμβέλειας πτήσης του αεροσκάφους, καθώς και για την τεχνογνωσία του προσωπικού που παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία στην περιοχή», αναφέρει. EMSA.

Ο οργανισμός σημείωσε ότι το πρόγραμμα είναι σε συνάρτηση της πρόσφατης έγκριση της Μεσογείου ως περιοχής ελέγχου εκπομπών από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Οι νέοι περιορισμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2025.

Η EMSA παρέχει drones με αυτήν την ικανότητα «sniffer» τα τελευταία χρόνια.

Παρόμοια προγράμματα έχουν επίσης πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Ευρώπη με drones που πετούν από τη Γαλλία και τη Δανία. Ο EMSA σημειώνει ότι η παρακολούθηση των εκπομπών είναι μια από τις πολλές δυνατότητες που έχει το αεροσκάφος.

Άλλα καθήκοντα τα οποία μπορεί να εξυπηρετήσει το αεροσκάφος εκτός της ανίχνευσης της ρύπανσης είναι η καταστολή των επιχειρήσεων εμπορίας και λαθρεμπορίας, τον έλεγχο της αλιείας και τη διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων.

Ενώ ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η παρακολούθηση εκπομπών στο Στενό του Γιβραλτάρ, ο EMSA σημειώνει ότι οι πτήσεις μπορούν επίσης να κατευθύνονται για την υποστήριξη της Ισπανικής Υπηρεσίας Ναυτικής Ασφάλειας (SASEMAR) κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Διαβάστε ακόμα