Θαλάσσιο πάρκο πρόκειται να γίνει στο Πλημμύρι της Ρόδου

Θαλάσσιο πάρκο θα δημιουργηθεί στην περιοχή Πλημμύρι της Ρόδου, και για το σκοπό αυτό η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών, προχώρησε στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του θαλάσσιου χώρου και του πυθμένα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο θα έχει τον τίτλο «Κατασκευή και Πιλοτική πόντιση υφάλων στην Ελλάδα-Σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή Πλημμύρι δήμου Ρόδου περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Ειδικότερα, παραχωρείται τμήμα θαλάσσιου χώρου και πυθμένα εμβαδού 37.500 τ.μ. για την εκτέλεση του έργου. Σημειώνεται ότι δεδομένης της γειτνίασης του τμήματος αυτού με τον παράκτιο χερσαίο αρχαιολογικό χώρο της χερσονήσου Πλημμυρίου και Γερματά Ρόδου, η πόντιση των τεχνητών υφάλων θα γίνει παρουσία επόπτη της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων και της εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στη φάση της υλοποίησης και οποιαδήποτε εκσκαφική εργασία γίνει στο χερσαίο χώρο θα πρέπει να γίνει με παρακολούθηση εκπροσώπου της εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ύστερα από έγκυρη ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του κύριου του έργου.

Σύμφωνα με την απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και προστασία της υγείας παραθεριστών και λουομένων, ενώ ο χώρος που θα εκτελεστούν τα έργα θα παραμείνει κοινόχρηστος και θα χρησιμοποιείται ελεύθερα από τους πολίτες.

rodiaki.gr

Διαβάστε ακόμα