Τι είναι ο βαρογράφος;

Λίγα πλοία χρησιμοποιούν σήμερα βαρογράφους. Συνιστάται όμως να είναι εφοδιασμένα με βαρογράφο γιατί το όργανο αυτό επειδή καταγράφει συνεχώς πάνω σε χάρτινη ταινία τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης, προειδοποιεί τους ναυτικούς για τις απότομες πτώσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης, που σημαίνει ότι πλησιάζει κάποιο βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα κάποια καταιγίδα (μπουρίνι).

Ο βαρογράφος είναι ένα απλό καταγραφικό μεταλλικό βαρόμετρο με τις ίδιες βασικές αρχές λειτουργίας. Το βαρόμετρο ανακαλύφθηκε το 1943 τον Ιταλό φυσικό και μαθηματικό Evangelista Torricelli. Η επίδραση των αλλαγών της ατμοσφαιρικής πίεσης πάνω στο κενό από αέρα μεταλλικό τύμπανο του οργάνου, μετακινεί ένα μακρύ και λεπτό μεταλλικό βραχίονα με γραφίδα (πένα) στην άκρη του. Η γραφίδα ακουμπάει ελαφρά πάνω σ΄ ένα περιστρεφόμενο μεταλλικό κύλινδρο και χαράσσει ίχνος γραμμής σε χάρτινη ταινία η οποία περιβάλλει τον κύλινδρο. Η χάρτινη ταινία έχει οριζόντιες υποδιαιρέσεις σε μονάδες σε μονάδες ατμοσφαιρικής πίεσης σε hectopascal και κατακόρυφες σε μονάδες χρόνου, ανά ώρα. Ο μεταλλικός κύλινδρος περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του με ωπολογιακό μηχανισμό και εκτελεί μια πλήρη περιστροφή σε χρόνο 4 ή7 ημερών, ανάλογα με τη ρύθμισή του από τον κατασκευαστή. Οι μετρήσεις και ενδείξεις του βαρογράφου απαιτούν τις ίδιες διορθώσεις όπως και στα μεταλλικά βαρόμετρα, δηλαδή τη διόρθωση λόγω του υψομέτρου του οργάνου από τη στάθμη της θάλασσας, κάτι που όπως έχει αναφερθεί είναι αμελητέο για τα μικρά και χαμηλά πλοία. Ο βαρογράφος όπως και το βαρόμετρο ρυθμίζονται από ένα μικρό ενσωματωμένο κοχλία.

Για τα πλοία προτείνεται ο ναυτικός βαρογράφος στον οποίο ο μεταλλικός βραχίονας στηρίζεται σε ειδικό σύστημα που απορροφά τους κλυδωνισμούς του πλοίου και δεν επηρεάζεται ο καταγραφικός μηχανισμός του.

Διαβάστε ακόμα