Τι κάνουμε σε περίπτωση Θανάτου στο πλοίο;

Ο θάνατος μέσα στο πλοίο είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και όλοι μας ευχόμαστε να μην μας τύχει ποτέ. Σε περίπτωση όμως που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ατυχές γεγονός σαν αυτό, το πλήρωμα και ο πλοίαρχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που αναφέρονται μέσα στον διεθνές ιατρικό οδηγό για πλοία ή να ακολουθήσει τις συμβουλές των γιατρών (medico). Ο πλοίαρχος θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει και να ενημερώσει την εταιρία.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει λεπτομερώς να καταγραφούν κάποιες λεπτομέρειες ως αποδεικτικά στοιχεία όπως:

Ημερομηνία, ώρα και τόπος όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.

Αν ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, τότε θα πρέπει να καταγραφεί η τοποθεσία και η ώρα κατά την στιγμή του ατυχήματος.

Καταγραφή των ωρών εργασίας του αποβιώσαντος.

Λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του σώματος.

Πλήρης δήλωση αυτόπτη μάρτυρα που αντιλήφθηκε το συμβάν.

Λεπτομέρειες του τύπου της ιατρικής περίθαλψης που δόθηκε, από τον αξιωματικό που ήταν υπεύθυνο.

Στοιχεία το αξιωματικού που έδωσε την ιατρική περίθαλψη.

Αν είναι δυνατόν λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου (δηλητηρίαση, θάνατος από εξοπλισμό, κάρδια κ.τ.λ. ).

Φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκε νεκρός η έγινε το ατύχημα που ήταν η αιτία θανάτου.
Λεπτομέρειες από την τηλεϊατρική βοήθεια, αν πραγματοποιήθηκε.

Οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια ζητηθεί α από την εταιρία.

Αν ο θάνατος είναι στο λιμάνι τότε ο πλοίαρχος, θα πρέπει να ειδοποίηση τον πράκτορα, τους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα του P & I club. Ο πράκτορας θα ενημερώσει τον πλοίαρχο για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με τους νόμους της χώρας την οποία βρίσκονται.

Αν ο θάνατος λάβει χώρα εν πλω τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται από την πολιτική της εταιρείας. Θα πρέπει το σώμα να τοποθετηθεί στην ψύξη μέχρι το πλοίο να καταφθάσει στο λιμάνι. Επίσης θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο πράκτορας του επόμενου λιμανιού όσο το δυνατόν γρηγορότερο ώστε να ενημερώσει τις τοπικές αρχές, το προξενείο του κράτους, την σημαία του κράτους, καθώς κ το P & I club.

Όλες οι λεπτομέρειες και η διαδικασία που ακολουθήθηκε θα πρέπει να καταγράφει στο επίσημο ημερολόγιο του πλοίου

Σημειώστε ότι αυτό είναι μόνο μια γενική επισκόπηση της πρακτικής που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, η πλήρης διαδικασίες / κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση θανάτου επί των πλοίων θα ποικίλλει ανάλογα με τις πολιτικές της εταιρείας και τους νόμους της χώρας στην οποία επήλθε ο θάνατος .

Διαβάστε ακόμα