Την άλλη Τετάρτη οι συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος

ereunes_udrogonanthrakwn_

Την ερχόμενη Τετάρτη 14 Μαΐου στο υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του αντιπροέδρου Ευάγγελου Βενιζέλου, θα υπογραφούν οι συμβάσεις μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των ανάδοχων κοινοπραξιών για έρευνες υδρογονανθράκων στα τρία οικόπεδα: Ιωαννίνων, Πατραϊκού Κόλπου και Κατάκολου και στην κυβέρνηση εκτιμούν πως θα μπορέσουν να αντληθούν 250 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.

Μάλιστα, το υπουργείο Περιβάλλοντος υπολογίζει πως με ανακτήσιμα αποθέματα 100 εκατ. βαρελιών από ένα κοίτασμα, με μέση τιμή τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, τα έσοδα είναι περίπου 6 δισ. Κάτι που σημαίνει ότι εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις, για 250 βαρέλια το ποσό θα φτάσει τα 15 δισ.

Οπως έκανε γνωστό και ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τα κείμενα συμβάσεων και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υπογραφής των συμβάσεων μίσθωσης.

Υπενθυμίζεται πως κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν τις έρευνες είναι οι:

Στα Ιωάννινα η Energean Oil and Gas- Petra Petroleum
Στον Πατραϊκό κόλπο τα Ελληνικά Πετρέλαια – Edison – Petroceltic
Στο Κατάκολο η Energean Oil and Gas – Trajan Oil and Gas
Οι δεσμεύσεις των εταιρειών και η φορολόγηση τους

Στις συμβάσεις προβλέπεται φορολογία 20% συν 5% (περιφερειακός φόρος) άρα 25%. Επίσης οι εταιρίες δεσμεύονται για ελάχιστες δεσμευτικές επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ, αλλά στην πράξη θα είναι υπερδιπλάσιες. Παράλληλα οι κοινοπραξίες δεσμεύονται επίσης για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και υποχρεωτική εκπαίδευση των Ελλήνων εργαζομένων στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων περιλαμβάνουν τα εξής:

Έσοδα του Δημοσίου:

1. Φορολογία, 20 (κανονική) + 5 (περιφερειακός φόρος) = 25%.

2. Μίσθωμα, το οποίο διαμορφώνεται βάσει:

του ύψους της παραγωγής,
των γεωγραφικών, γεωλογικών & λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής,
του συντελεστή εσόδων και εξόδων.
Για ανακτήσιμα αποθέματα 100 εκατ. βαρελιών από ένα κοίτασμα, με μέση τιμή 90 δολάρια/βαρέλι, τα έσοδα για το Δημόσιο υπολογίζονται σε περίπου 6 δισ. ευρώ.

Ελάχιστο δεσμευτικό πρόγραμμα εργασιών για κάθε χρονική φάση του σταδίου των ερευνών, καθώς και ελάχιστη οικονομική δέσμευση (με έκδοση εγγυητικής επιστολής) για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Προβλέπεται επίσης σταθερός φορολογικός συντελεστής σε βάθος χρόνου για διασφάλιση της απόδοσης της μακροχρόνιας επένδυσης.

Το ερευνητικό στάδιο περιλαμβάνει γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες και μελέτες, καθώς και την εκτέλεση των πρώτων ερευνητικών γεωτρήσεων. Η απαιτούμενη επένδυση βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Κατά το στάδιο των ερευνών, η ελάχιστη δεσμευτική επένδυση που συμφωνείται στις συμβάσεις είναι της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ, εκτιμάται όμως ότι στην πράξη θα είναι υπερδιπλάσια. Συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της εκτέλεσης των γεωτρήσεων και η μεταφορά των σχετικών έργων όσο δυνατόν νωρίτερα.
Προστασία Περιβάλλοντος

Δίνεται έμφαση στη διασφάλιση των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προδιαγραφών περί τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιβλήθηκαν σε δύο επίπεδα: στην προληπτική δράση σε κάθε στάδιο δραστηριοτήτων, τόσο για τις περιπτώσεις κανονικής λειτουργίας, όσο και για τις περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων, με την υποχρέωση προετοιμασίας σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών για πιθανά περιστατικά, καθώς επίσης και στη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών που θα ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και επόπτευση όλων των δραστηριοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σαφείς και εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής, από τον σχεδιασμό, μέχρι την τελική απομάκρυνση μιας εγκατάστασης άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Υποχρέωση εκπαίδευσης Ελλήνων εργαζομένων

Συμφωνήθηκε με τους επενδυτές η καταβολή ετησίως συγκεκριμένου ποσού, για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχιακού δυναμικού της χώρας στον τομέα υδρογονανθράκων.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης επισημαίνει ότι:

«Αφού δημιουργήσαμε το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης μιας νέας, ελπιδοφόρου αγοράς για τη χώρας μας, αυτή που αφορά στην έρευνα και αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, σήμερα ολοκληρώνουμε την εθνική αυτή προσπάθεια με την υπογραφή των συμβάσεων για τις τρεις περιοχές της Δυτ. Ελλάδας.

Είναι στρατηγική μας επιλογή να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας, προς όφελος των πολιτών και της εθνικής οικονομίας, σεβόμενοι το περιβάλλον.

Μια επιλογή, που δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για παραγωγή νέου πλούτου και σημαντικό αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει την ελκυστικότητα της χώρας σε επενδύσεις.

Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και για τις τοπικές κοινωνίες, με διασφάλιση σημαντικών ανταποδοτικών τελών και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές τους.

Η χώρα το 2015 θα είναι μια άλλη Ελλάδα, η οποία όχι μόνο θα έχει ξεπεράσει οριστικά την κρίση και τα μνημόνια, αλλά με άξονα την ενέργεια θα λειτουργεί πια ως μια εθνική οικονομία η οποία δημιουργεί Ανάπτυξη και προοπτική για τον τόπο, για όλους τους πολίτες της».

Σύμφωνα, τέλος, με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ, από τις συμβάσεις απορρέουν πολλαπλές σημαντικές συνέργειες για την εθνική οικονομία, καθώς:

Για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των υδρογονανθράκων δημιουργούνται 3,2 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία.

Για κάθε ένα δολάριο που λαμβάνουν οι άμεσα εργαζόμενοι στον κλάδο Υ/Α δημιουργούνται περίπου άλλα 2 δολάρια σε εργαζόμενους άλλων κλάδων της οικονομίας.

Κάθε 1 δολάριο παραγόμενης αξίας από τον κλάδο, οδηγεί σε επιπρόσθετη παραγωγή.

ereunes_udrogonanthrakwn_ionio_pelagos_

defencenet.gr

Διαβάστε ακόμα